Encyklopedie


Noirinan


Noirinan Noirinan, údolí hrobek pod úbočím Meneltarmy, kde byli pohřbíváni númenorští králové do komor vytesaných ve skále.

Noirinan bylo údolí pod jižním úbočím hory Meneltarmy, mezi dvěma hřebeny, které vybíhaly z horského masivu Meneltarmy k jihozápadu a jihovýchodu, směrem k poloostrovům Hyarnustaru a Hyarrostaru. Název Noirinan znamená quenijsky "Údolí hrobek".

V Noirinanu pramenila řeka Siril, která byla největším říčním tokem na ostrově. Z hlavního města Armenelosu sem vedla starodávná silnice, která pak vystupovala od jihozápadu spirálovitě k vrcholu Meneltarmy.

Od počátku trvání númenorského království bylo údolí Noirinan místem, kam byli ukládáni ke svému poslednímu odpočinku králové a královny z Elrosova rodu, což nepochybně souviselo s posvátným charakterem, který pro Númenorejce měla sama Meneltarma. Králové byli pohřbíváni do hrobek vytesaných do skály v úpatí hory.

Númenorský Noirinan byl nepochybně inspirací později při budování Minas Anor, kdy bylo pod úbočím hory Mindolluiny zřízeno pohřebiště králů a dalších významných osob Gondoru, podél ulice Rath Dínen.zpět