Encyklopedie


Noirinan


Noirinan Noirinan

Noirinan bylo údolí pod jižním úbočím hory Meneltarmy, mezi dvěma hřebeny, které vybíhaly z horského masivu Meneltarmy k jihozápadu a jihovýchodu, směrem k poloostrovům Hyarnustaru a Hyarrostaru. Název Noirinan znamená quenijsky "Údolí hrobek".

V Noirinanu pramenila řeka Siril, která byla největším říčním tokem na ostrově. Z hlavního města Armenelosu sem vedla starodávná silnice, která pak vystupovala od jihozápadu spirálovitě k vrcholu Meneltarmy.

Od počátku trvání númenorského království bylo údolí Noirinan místem, kam byli ukládáni ke svému poslednímu odpočinku králové a královny z Elrosova rodu, což nepochybně souviselo s posvátným charakterem, který pro Númenorejce měla sama Meneltarma. Králové byli pohřbíváni do hrobek vytesaných do skály v úpatí hory.

Númenorský Noirinan byl nepochybně inspirací později při budování Minas Anor, kdy bylo pod úbočím hory Mindolluiny zřízeno pohřebiště králů a dalších významných osob Gondoru, podél ulice Rath Dínen.zpět