Encyklopedie


Medděd

Beorn

Kožoměnec


Mědděd byl člověk, který dokázal měnit kůži (tuto vlastnost měl sám od sebe, nebylo to prokletí). Mohl být buď velký, silný černovlasý člověk s mohutným plnovousem nebo ohromný černý medvěd. Žil sám ve svém velkém, dřevěném domě blízko Anduiny ve společnosti svých zvířat, která pro něj pracovala a mluvila s ním. Medděd sám zvířata nejedl ani nelovil. Hlavní ingrediencí v jeho kuchyni byl med, který sbíral od svých (obřích) divokých včel. S lidmi, elfy, trpaslíky ani čaroději se téměř nestýkal (kromě Radagasta). Skřety, vrrky apod. nesnášel (a oni se báli přiblížit se jen na několik mil k jeho domu).

Jeho původ není jasný. Gandalf spekuloval, že je buď potomek prastarých, obrovských horských medvědů, kteří žili v Mlžných horách než přišli obři nebo potomek prvních lidí, kteří ze severu utekli před skřety.

Gandalf: "Jednou v noci jsem ho viděl, jak sedí docela sám na vršku Skalbalu a pozoruje měsíc zapadající za Mlžné hory a slyšel jsem jak si pro sebe bručí medvědí řečí 'Přijde čas, kdy všichni zahynou a já se vrátím zpátky.' " Hobbit, str.86

Roku 2941 poskytl přístřeší a pomoc Gandalfovi, Thorinovi II, jeho družině trpaslíků a Bilbovi při jejich cestě k Osamělé hoře. Přišel na pomoc trpaslíkům během Bitvy pěti armád. V bitvě vynesl z boje smrtelně raněného Thorina II a následně zabil velitele skřetů Bolga. Po bitvě se stal náčelníkem Meddědovců.zpět