Encyklopedie


Lhûn

Luna

Lune


Řeka na západě Eriadoru, vlévající se do Lhûnského zálivu. Pramenila na východní straně severní části Ered Luin, tekla nejprve k jihovýchodu a pak k jihozápadu, v široké nížině mezi Ered Luin a Emyn Uial. Na svém dolním toku na jihovýchodě míjela Emyn Beraid a do Lhûnského zálivu ústila v Šedých přístavech.

Na východním, levém břehu řeky Lhûn bylo území Arnoru (později Arthedainu), zatímco pravý břeh se počítal k Lindonu. Řeka tak představovala západní hranici Severního království.
zpět