Encyklopedie


Hildigrim Bral

Hildigrim Took


Hildigrim Bral byl čtvrtým synem Gerontia – Starého Brala. Narodil se roku 2840 a dožil se 101 let; zemřel roku 2941 – právě v tom roce, kdy jeho synovec Bilbo Pytlík podnikl své památné dobrodružství na výpravě k Ereboru. Hildigrim byl mimo jiné pradědečkem Peregrina a Smělmíra ze Společenstvo prstenu.

Přestože byl Hildigrim čtvrtým synem vladyky, byli to nakonec jeho potomci, na něž přešel úřad vladyky. Jeho nejstarší bratr Hromželezo III. totiž byl bezdětný, druhý bratr Hildigard zemřel v mládí a třetí bratr Isumbras IV. sice měl potomky, ale jeho linie vymřela v třetí generaci vladykou Ferumbrasem III., takže vladycký úřad posléze přešel na Hildigrimova vnuka Paladina II..

Hildigrim sám nebo některý z jeho potomků se jako člen vedlejší větve rodu zřejmě odstěhoval z Bralova Městce do Bílé Studně, protože ještě v době Války o Prsten zmiňuje Pipin, že jeho otec (který ovšem v té době už byl vladykou) je sedlákem v Bílé Studni.zpět