Encyklopedie


Frumgar


Frumgar
Marhwini
Forthwini

Frumgar byl náčelník Éothéodu, potomek Marhwiniho. Žil ve druhé polovině 20. století Třetího věku a sídlil se svým lidem tehdy ve středním údolí Anduiny, hlavně na západním břehu řeky mezi Skalbalem a Kosatcovými poli. Jejich počet ale v té době narostl, takže jim byla jejich země těsná. Zároveň se dloužil stín Dol Gulduru.

V roce 1977 však byl gondorskou armádou (v níž bojovali i jezdci z Éothéodu) poražen a zničen [[Angmar], říše Černokněžného krále, která do té doby ovládala země na severu po obou stranách Mlžných hor.

Proto se Frumgar rozhodl hledat prostornější země na severu; roku 1977 táhl s Éothéodem na sever, kde pobil a rozehnal zbytky Angmarských na východní straně Mlžných hor a následně se se svým lidem usadil v zemi mezi Mlžnými horami na západě, Šedými hodrami na severu, Lesní řekou na východě a soutokem Sivé a Táhličky na jihu. V této zemi pak jeho potomci žili více než pět set let, až do doby Eorla Mladého.

Frumgarův syn byl Fram, který zabil draka Scathu, ale dostal se do sporu s trpaslíky ze Šedých hor.zpět