Encyklopedie


Fortinbras II. Bral

Fortinbras II Took


Fortinbras II. byl dvacátým devátým vladykou Kraje v letech 2939-2980. Narodil se roku 2878 jako syn vladyky Isumbrase IV., třetího syna Starého Brala. Měl jednoho syna, Ferumbrase III., který se narodil roku 2916. Do úřadu vladyky nastoupil po smrti svého otce roku 2939 a držel jej až do své smrti roku 2980, kdy se vladykou stal jeho syn.

Během vlády Fortinbrase II. ve funkci vladyky se tedy odehrála slavná výprava k Ereboru, které se zúčastnil Fortinbrasův bratranec Bilbo Pytlík. Později se také Sauron opět otevřeně prohlásil pánem Mordoru, ačkoli o tom zřejmě do Kraje dlouho žádné zvěsti nedolehly.zpět