Encyklopedie


Ephel Dúath

Hory stínu

Mountains of Shadow


Durthang starý hrad Durthang
Hvězda naděje Sam vidí z temnoty Mordoru hvězdu vysoko na obloze

Pohoří o délce mnoha stovek mil, tvořící jižní a západní hranici Mordoru.

Na severním konci se rozdělovalo na dva výběžky, ohraničující údolí Udûn a sbíhající se se dvěma podobnými výběžky Popelavých hor. V místě, kde se setkávaly dva vnitřní výběžky, ležela soutěska Železná tlama a mezi vnějšími byl průsmyk Cirith Gorgor a v něm Morannon, Černá brána Mordoru. Na výběžku Ephel Dúath směřujícím k Morannonu stála věž Narchost.

Západní část Ephel Dúath byla prostupná pouze dvěma průsmyky, ležícími zhruba na úrovni Osgiliathu. Byl to Morgulský průsmyk, kterým procházela hlavní silnice, a výše položený a hůře schůdný Cirith Ungol. Ze západního údolí pod Morgulským průsmykem vytékala řeka Morgulduina.

Na západním úbočí Ephel Dúath v údolí Morgulduiny (tehdy pravděpodobně zvané Ithilduina) bylo po založení Gondoru postaveno Isildurovo město Minas Ithil, střežící průsmyk vedoucím do Mordoru.

Po porážce Saurona pak vybudovali Gondorští v horách několik pevností, například věž v průsmyku Cirith Ungol, hrad Durthang a Zubové věže v Cirith Gorgor. Všechny tyto pevnosti byly později obsazeny skřety, tak jako Minas Ithil, z níž se stala Minas Morgul - hlavní sídlo nazgûlů.
zpět