Encyklopedie


Dírhael


Dírhael
Ivorwen
Gilbarad
(dcery)
Argonui

Dírhael byl jedním z Dúnedain v Eriadoru. Žil na přelomu 29. a 30. století Třetího věku, ale přesnější údaje o jeho narození a smrti neznáme. Byl potomkem Aranartha, prvního náčelníka Dúnedain. Měl za ženu Ivorwen, dceru Gilbarada, a roku 2907 se jim narodila dcera Gilraen.

O ruku jejich dcery se ucházel Arathorn, syn náčelníka Dúnedain Aradora. Dírhael nejprve nechtěl ke svatbě svolit, neboť Gilraen byla ještě velmi mladá a také správně předvídal, že Arathorn zemře předčasně. Ale jeho žena Ivorwen, která měla také dar předvídání, jej přesvědčila, že o to více je třeba spěchat a že z tohoto spojení může vzejít naděje pro jejich lid.

Gilraen se tak roku 2929 provdala za Arathorna, což mělo pro historii Středozemě zásadní význam, neboť z tohoto manželství se roku 2931 narodil jejich syn Aragorn, který se po porážce Saurona stal později králem Obnoveného království.zpět