Encyklopedie


Bruinenský brod

Fords of Bruinen


Místo, kde Velká východní cesta překračovala řeku Bruinen. Blízko proti proudu řeky se nacházela Imladris. Cesta od západu přicházela hlubokou roklí v borovém lese a potom dlouhou planinou k Brodu. Na druhém břehu pokračovala nahoru na strmý hnědý břeh.
Řeka v údolí byla pod mocí Elronda, a tak když bylo potřeba zahradit cestu přes Brod, mohl způsobit povodeň.
To se také stalo, když Černí jezdci pronásledovali Froda při výpravě s Prstenem. Když vstoupili do řeky, zvedl se mocný proud a voda je odnesla pryč.zpět