Encyklopedie


Taur-en-Faroth

Vysoký Faroth, Faroth, Les lovců


Taur-en-Faroth Pahorkatina Taur-en-Faroth
Zalesněná pahorkatina, která se zdvihala na západ od řeky Narog. Název Taur-en-Faroth znamená "Les lovců" a má vztah k hustým lesům, porůstajícím kopce. Často se používal název Vysoký Faroth nebo jenom Faroth. Hluboká rokle Narogu oddělovala na východě tuto vrchovinu od Andramu. Ve Farothu pramenila říčka Ringwil, která spadala mnoha peřejemi a stupni do Narogu.
Pod východními svahy Farothu u rokle Narogu se rozkládal rozlehlý jeskynní systém. Jako první ho už v dávných dobách objevili Drobní trpaslíci a usídlili se v něm. Později se o něm dozvěděl Thingol, král Doriathu, a doporučil jej jako vhodné místo pro stavbu pevnosti svému příbuznému Finrodovi, který byl ohromen Menegrothem a toužil zbudovat si podobné sídlo. Není jasné, co přesně se tehdy stalo s Drobnými trpaslíky, ale aspoň někteří přežili a sídlili od té doby na Amon Rûdhu v síních známých později jako Bar-en-Danwedh a vždy zazlívali elfům, že je vyhnali z jejich starobylého domova.
Finrod zatím rozšířil jeskynní systém a vybudoval tam mohutnou pevnost Nargothrond. Pomáhali mu při tom jiní trpaslíci – zruční řemeslníci z Nogrodu a Belegostu, kteří už dříve vyhloubili Menegroth. Ti také dali Finrodovi jeho známé přízvisko Felagund, což znamená "Hloubitel jeskyní".zpět