Encyklopedie


Rómendacil I.

Tarostar


Rómendacil I. Gondorský Rómendacil I., osmý král Gondoru

Rómendacil I., syn Ostoherův, byl osmým králem Gondoru. Narodil se roku 310 a původně se jmenoval Tarostar. Za Ostoherovy vlády roku 490 přišel na Gondor první vpád Východňanů. O dva roky později, v roce 492, starý král zemřel a Tarostar nastoupil na trůn. Roku 500 pak podnikl odvetnou vojenskou výpravu proti Východňanům, čímž si získal jméno Rómendacil "Vítěz nad Východem", kterým se zapsal do historie. Jeho vítězství ale nebylo definitivní: o čtyřicet let později Východňané znovu sebrali síly k dalšímu nájezdu. Rómendacil proti nim opět vyjel, ale tentokrát se mu bitva stala osudnou. A tak po jeho smrti roku 541 nastoupil jeho syn Turambar. Tomu se pak podařilo otcovu smrt pomstít, Východňany znovu porazit a dokonce dobýt pro Gondor nová území na východě.zpět