Encyklopedie


Ostoher


Ostoher Gondorský Ostoher, sedmý král Gondoru

Ostoher, syn Anardilův, byl sedmým králem Gondoru. Narodil se roku 222 T. v. a na trůn nastoupil po smrti svého otce roku 411. Brzy po svém nástupu (v roce 420) přestavěl Minas Anor jako své letní sídlo – na tento krok o mnoho set let později navázal jeho potomek Tarondor, který z Minas Anor udělal hlavní město říše místo Osgiliathu.

Na samém konci Ostoherovy jednaosmdesátileté vlády, v roce 490, přišel na Gondor první útok Východňanů. Nájezdníci byli poraženi jeho synem Tarostarem, který si díky tomu vysloužil jméno Rómendacil I.. Tarostar nastoupil na trůn po smrti svého otce roku 492.zpět