Encyklopedie


Turambar Gondorský


Turambar Gondorský Turambar, devátý král Gondoru

Turambar, syn Rómendacila I., byl devátým králem Gondoru. Narodil se roku 397 Třetího věku, za vlády svého pradědečka Anardila. Jeho otec Tarostar porazil Východňany a vysloužil si tak jméno Rómendacil, "Vítěz nad Východem", roku 541 však byl sám v bitvě s Východňany zabit, a tak Turambar nastoupil na trůn poměrně brzy.

Aby pomstil smrt svého otce, vypravil se s vojskem na východ, kde dobyl významná vítězství a získal pro Gondor rozsáhlá území kolem jezera Rhûn. Tehdy se gondorskou provincií stal i Dorwinion, který obývali lidé vzdáleně příbuzní předkům Dúnedain.

Turambar svými vojenskými úspěchy vydobyl Gondoru dlouhé období míru. Jeho vláda byla jedna z nejdelších v gondorské historii, panoval 126 let. Zemřel roku 667, načež nastoupil jeho syn Atanatar I..zpět