Diskusní fórum

Volná diskuse

Diskuse :. Ostatní :. Volná diskuse

Sem můžete psát naprosto o čem chcete. Snad jenom pokud jde o něco, co by se hodilo do jiných témat, tak to napište spíš tam.

přidat příspěvek

novější starší
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
počet příspěvků v tomto tématu: 419; počet stran: 21
m.s.
24.08.2017 18:23:50 id5498  odpovědětcitovat
Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti

Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti

Existujú veci, ktoré podvedome tušíte až do chvíle, kedy sa stretnete s ich jasnou verbálnou formuláciu. Presne takto som sa nedávno stretol s názorom istého mladého človeka, ktorý pracoval v troch západných krajinách a tvrdil, že všade cítil určitú nadradenosť voči nám. Voči Slovanom z východnej Európy. Dá sa samozrejme namietnuť, že ide iba o názor čisto subjektívny, avšak ako pádny protiargument voči všetkým potencionálnym obhajcom západu by som predostrel voľne pretlmočené, mimoriadne silné posolstvo slovenského filozofa histórie Viktora Timuru:

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1708/menejcennost-slovanov-z-hladiska-anglosasko-pangermanskej-nadradenosti

m.s.
01.08.2017 16:17:59 id5497  odpovědětcitovat
Nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa

Nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa

Existujú obdobia v roku, ako napríklad Vianoce, alebo Veľká Noc, kedy sa v Európe, ako nejaký archaický pozostatok jej kresťanskej minulosti zvykne oveľa intenzívnejšie vyslovovať slovné spojenie: Božia Láska. A táto Láska vraj miluje absolútne všetkých bez rozdielu, čím v pohodlných a konzumných ľuďoch dneška vytvára ilúziu akejsi neobmedzenej láskyplnosti, prúdiacej ku ním od Stvoriteľa.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1707/iny-novy-ovela-drsnejsi-pohlad-na-podstatu-stvoritela

m.s.
26.06.2017 19:32:01 id5494  odpovědětcitovat
O bezprecedentnom evolučnom úpadku súčasnej Európy

O bezprecedentnom evolučnom úpadku súčasnej Európy

Žijeme v univerze, ktoré má duchovný rozmer. Život v ňom podlieha evolúcii, čiže vývoju od jednoduchšieho k čoraz dokonalejšiemu, ako nám o tom hovorí Darwinova teória. Zároveň v ňom však prebieha i veľká evolúcia ducha, čiže postupný vývoj od duchovne nevedomého k duchovne čoraz vedomejšiemu a od duchovne nezrelého k duchovne čoraz zrelšiemu. Toto dianie je možné považovať za prirodzený proces, podporovaný všetkými zákonitosťami univerza.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1706/o-bezprecedentnom-evolucnom-upadku-sucasnej-europy

m.s.
01.06.2017 17:03:59 id5490  odpovědětcitovat
Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!

Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!

Čím viac sa človek zaoberá históriou, tým viac si uvedomuje, ako sa až neuveriteľným spôsobom opakuje. A opakuje sa preto, lebo ľudia zostávajú vnútorne stále takými istými. To, čo vykazuje zmenu sú iba vonkajšie reálie, vonkajšie kulisy a kostýmy. Ale podstata je stále rovnaká. Súčasné dianie je možno trochu kultivovanejšie, jemnejšie a nie až tak prvoplánové, ale rozhodne také isté. O stredoveku sa zvykne hovoriť, ako o dobe temna. Pozrime sa však teraz na jednu z temných udalostí temného stredoveku, ktorá je mimoriadne zaujímavá tým, že je vo svojej podstate plne analogickou s najsúčasnejším a najaktuálnejším dianím.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1705/neuveritelne-ale-doba-temna-stale-trva

m.s.
04.05.2017 17:51:45 id5487  odpovědětcitovat
Zobuďme sa! Otčenáš nikdy nebol len modlitbou!

Zobuďme sa! Otčenáš nikdy nebol len modlitbou!

Modlitba Otčenáš nebola nikdy tým, za čo ju ľudia po celé stáročia považovali. Nikdy totiž nebola iba modlitbou, to jest niečím, čo má byť odriekané v domnení, že práve používaním týchto slov sa správne modlíme. Otčenáš je v skutočnosti niečím oveľa väčším! Je to praktický návod, ako má človek žiť a o aké hodnoty má vo svojom živote usilovať.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1704/zobudme-sa-otcenas-nikdy-nebol-len-modlitbou

m.s.
13.04.2017 17:01:13 id5484  odpovědětcitovat
Bratia Slovania! Nemajú nás za nič!

Bratia Slovania! Nemajú nás za nič!

Viete o tom, že existuje plán elity najbohatších a najmocnejších nášho sveta na zredukovanie ľudstva na zlatú miliardu? A viete, aká má byť rasová a národnostná skladba tejto miliardy, ktorá má slúžiť elite? Viete o tom, že jej najväčšiu časť majú tvoriť predovšetkým národy západného sveta, pričom mnohé slovanské národy majú byť úplne vyhladené? Alebo z nich má byť ponechaný iba nepatrný zlomok, určený na zabezpečovanie základnej obslužnosti území, ktoré pôvodne osídľovali.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1703/bratia-slovania-nemaju-nas-za-nic

m.s.
16.03.2017 19:23:49 id5482  odpovědětcitovat
Človeče buď človekom! Aj v intimite!

Človeče buď človekom! Aj v intimite!

Vopred upozorňujem, že tento text je určený iba ľuďom, ktorí akceptujú duchovný rozmer bytia. Mnohí z nich sa totiž domnievajú, že ak uzavrú cirkvou posvätený manželský zväzok znamená to, že pri uspokojovaní svojej telesnosti môžu v rámci neho robiť absolútne čokoľvek. Že úplne všetko, čo činia pri plnení svojich manželských povinností je tým pádom prípustné a počestné.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1702/clovece-bud-clovekom-aj-v-intimite

m.s.
24.02.2017 18:19:11 id5473  odpovědětcitovat
Trump! Svet dostal šancu! Využije ju?

Trump! Svet dostal šancu! Využije ju?

Koncom roka 2016 balansoval náš svet takmer na pokraji vojenského konfliktu USA a Ruska, s tendenciou jeho eskalácie až do jadrovej konfrontácie. Atmosféra priam hmatateľného napätia, s podtextom blízkeho svetového konfliktu mocností však povolila okamžite po zvolení Trumpa za prezidenta USA a v súčasnosti je možné badať v tomto smere naozaj značné uvoľnenie. To samozrejme neznamená, že by bolo zrazu všetko absolútne bezproblémové, ale minimálne o vojne mocností sa už ako o skoro hotovej veci prestalo hovoriť.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1702/trump-svet-dostal-sancu-vyuzije-ju

m.s.
27.01.2017 16:32:34 id5468  odpovědětcitovat
O hlbokých duchovných príčinách súčasného svetového diania

O hlbokých duchovných príčinách súčasného svetového diania

Tento text je pokusom o postihnutie prvotnej príčiny a posledného dôsledku veľkého svetového diania, ktorým má byť zotročenie národov a zredukovanie ľudstva samozvanou elitou na takzvanú zlatú miliardu. Áno, za fatálnej nevedomosti vyššie spomínaných skutočností sú jednotlivci i celé národy ako ovce nenápadne, ale isto tlačení k nastoleniu nového svetového poriadku nadvlády elít nad absolútne zotročenými masami.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1701/o-hlbokych-duchovnych-pricinach-sucasneho-svetoveho-diania

m.s.
30.12.2016 17:05:04 id5466  odpovědětcitovat
Prečo nám chce Tvorca vziať slobodnú vôľu?

Prečo nám chce Tvorca vziať slobodnú vôľu?

Stvoriteľ nám daroval slobodnú vôľu. Môžme ju užívať po svojom, čiže žiť v hriechu, alebo žiť podľa jeho prikázaní. Ibaže prikázania sú vlastne konkrétne pravidlá. Zákony ako správne žiť. Musíme ich dodržiavať, ak chceme byť spasení, teda úplne sa im podriadiť. Prestať žiť podľa svojej vôle a začať žiť podľa Vôle Božej. Dobrovoľne sa vzdať vlastnej vôle a úplne sa podriadiť niečomu vyššiemu. Vzdať sa svojho práva rozhodovať o vlastnom živote a prijať fakt, že sme bezmocne vydaní napospas niekomu inému. Nie je to definícia otroctva?

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1611/preco-nam-chce-tvorca-vziat-slobodnu-volu

wendy
15.12.2016 06:48:57 id5463  odpovědětcitovat
Je drobná pozornost od klienta úplatkem?

Dobrý den,

jsem studentkou vysoké školy a provádím průzkum, který se týká "drobné" korupce. Dotazník je dostupný na adrese

http://www.survio.com/survey/d/X4B4O9H2S2C5P6V7H

Děkuji a s přáním hezkého dne Vendy Krylová icon_smile.gif

m.s.
01.12.2016 18:25:21 id5462  odpovědětcitovat
Bezhotovostní platba jako cesta k totálnímu zotročení

Bezhotovostní platba jako cesta k totálnímu zotročení

Jako třeba například vy dnes ovládáte svůj televizní přijímač dálkovým ovládáním a pouhým stlačením knoflíku volíte programy, ať už zábavu, sport, film, píseň, nebo cokoliv jiného, ??na co se budete dívat a co na vás bude vnitřně působit, přesně stejně může někdo z neznámého centra mačkat ovladač a prostřednictvím implantátu ve vás aktivovat různé psychické stavy, jako je třeba zoufalství, strach, úzkost, touhu zabíjet a tak dále a tak dále. Více se dozvíte na: http://smilan.bloger.cz/_/Bezhotovostni-platba-jako-cesta-k-totalnimu-zotroceni

m.s.
27.10.2016 18:28:52 id5461  odpovědětcitovat
Sýrie, USA, Rusko! Světová válka na spadnutí?

Sýrie, USA, Rusko! Světová válka na spadnutí?

Ve všednosti dnů si mnozí lidé ani nevšimli, že jsme se ocitli na pokraji vojenské konfrontace mocností. Američtí generálové chrlí výhrůžky o ruských vojácích, kteří začnou hromadně přicházet domů ze Sýrie v igelitových pytlích. A také o tom, že již není otázkou, zda-li vypukne válka s Ruskem, ale kdy vypukne.

Více se dozvíte na: http://smilan.bloger.cz/_/Syrie-USA-Rusko-Svetova-valka-na-spadnuti

m.s.
06.10.2016 15:03:27 id5458  odpovědětcitovat
Burknini! Lekcia mravnosti nemravnej Európe!

Burknini! Lekcia mravnosti nemravnej Európe!

Burkini sú celotelové plavky moslimiek, ktoré sa najmä na francúzskych plážach stali jednou z najhorúcejších tém tohto leta. Reportérka Mathilde Cousinová bola napríklad svedkom ponižujúceho pokutovania ženy za to, že nemala oblečenie ?rešpektujúce dobré mravy a sekularizmus?. Vyzeralo to dosť násilne, keď traja policajti obkolesili dotyčnú ženu, pričom jeden z nich držal prst na spúšti slzotvorného plynu.

Viac sa dozviete na: http://smeromkzivotu.blogspot.sk/2016/09/burknini-lekcia-mravnosti-nemravnej.html

m.s.
01.09.2016 17:54:46 id5457  odpovědětcitovat
Proč mě iritují předpovědi kolapsu civilizace?

Proč mě iritují předpovědi kolapsu civilizace?

Před nedávnem jsem se na internetu setkal s textem, který hovořil o možnostech přežití po kolapsu civilizace. Článek byl napsán formou testu. Podle počtu získaných bodů dostal čtenář určitý komplexní obraz o možnostech svého osobního přežití, nebo nepřežití takové krizové situace.

Více se dozvíte na: http://smilan.bloger.cz/_/Proc-me-irituji-predpovedi-kolapsu-civilizace

m.s.
04.08.2016 17:39:11 id5456  odpovědětcitovat
Neuvěřitelné! Ani bohatí lidé nejsou šťastní!

Neuvěřitelné! Ani bohatí lidé nejsou šťastní!

Velkým pozitivem dnešní doby je skutečnost, že dříve nebo později vyjde všechno na povrch. Že dříve nebo později dojde k úniku až tak závažných informací, které mohou zcela změnit náš pohled na svět a na hodnoty ve světě v současnosti preferované. A právě k takovému něčemu došlo nedávno ve vztahu k bohatství a bohatým.

Více se dozvíte na: http://smilan.bloger.cz/_/Neuveritelne-Ani-bohati-lide-nejsou-stastni

m.s.
14.07.2016 17:39:26 id5455  odpovědětcitovat
Príčina tajomnej formulácie duchovných textov

Príčina tajomnej formulácie duchovných textov

Pre duchovné texty rôznych náboženstiev je príznačná určitá tajomnosť. Akoby v nich zostávalo niečo nedopovedané, niečo zvláštnym spôsobom záhadné, niečo nie presne ohraničené. Duchovné texty teda nebývajú prvoplánovo priamočiare. Z tohto dôvodu vznikla v náboženských systémoch potreba ich výkladu a interpretácie, čo sa stalo jednou z hlavných úloh kňazov, kazateľov a duchovných učiteľov.

Viac sa dozviete na: http://smeromkzivotu.blogspot.sk/2016/06/pricina-tajomnej-formulacie-duchovnych.html

Neral - admin
20.06.2016 15:01:09 id5449  odpovědětcitovat
Re: samovo vyzyvani (->id 5448)
Zhruba takhle: "Ó Elbereth Gilthoniel (Rozsvětitelko hvězd), pohlížející z daleké oblohy, k tobě volám zde ve smrtelné hrůze! Ó shlédni na mě, Věčně bílá!" (Já sám sindarštinu neovládám, ale na internetu se dá najít anglicky překlad, převzal jsem to z něj. icon_smile.gif
liadel14
19.06.2016 21:31:22 id5448  odpovědětcitovat
samovo vyzyvani
ahoj prave sem precetla druhy dil pana prstenu a narazila sem na tuto basen ale bohuzel nevim co znamena a proro mohl by mi neko tuto basen prelozit :,,A Elbereth Gilthoniel o menel palan-diriel, le nallon sí di´nguruthos! A tiro nin, Fanulios´´! dikyicon_smile.gif
Odpověď: id 5449
m.s.
16.06.2016 19:13:07 id5447  odpovědětcitovat
Prečo potrebujú USA a západné štáty vládnuť svetu?

Prečo potrebujú USA a západné štáty vládnuť svetu?

Začnem faktami, ktoré som spomínal už viackrát. Prostredníctvom nich sa dá totiž dokonale pochopiť zvrátený spôsob uvažovania, na základe ktorého považujú USA a západné krajiny nutnosť vlastnej svetovej hegemónie priam za životne dôležitú. Prvým faktom je skutočnosť, že ak by všetky národy sveta žili takým istým životným štýlom, ako západ, potrebovali by sme k tomu energetické zdroje štyroch planét podobných Zemi.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1606/preco-potrebuju-usa-a-zapadne-staty-vladnut-svetu

novější starší
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21