Encyklopedie


Havrani


Roak syn Krákův Roak syn Krákův, hlava velkých havranů z Hory

Havrani byli podivuhodnými zvířaty. Někteří z nich byli velmi moudří a dokázali mluvit obecnou řečí. Dožívali se vysokého věku, třeba Roak se dožil více než 153 let.

Ve velké úctě je měli trpaslíci. Někteří z havranů totiž pomáhali trpaslíkům tím, že přenášeli zprávy a umožnili tím komunikaci trpaslíků na velkou vzdálenost. Známý byl rod havranů sídlící na Havraním vrchu u Osamělé hory, jehož hlavou byl Krák a po něm jeho syn Roak.zpět