Encyklopedie


Elanor


Elanor byla zlatá a stříbřitá květina s květem ve tvaru hvězdičky, která spolu se stříbrným nifredilem hojně rostla v lesích Lothlórienu, zejména na pahorku Cerin Amroth. Jméno znamená sindarsky "sluneční hvězda".

Elanor kvetl i v zimě a připomínal bedrníku, ale byl o něco větší a měl květy zlaté jako slunce a stříbřité jako hvězdy, které rostly na stejné rostlině, někdy se i obě barvy prolínaly.

Samvěd Křepelka si tuto během své návštěvy Lothlórienu květinu oblíbil a později na Frodovu radu podle ní pojmenoval svou dceru Elanor Zahradníčkovou.zpět