Encyklopedie


Linaewen


Mělké protáhlé jezero ve východní části Nevrastu. Okolo jezera se rozkládaly rozlehlé bažiny, kde hnízdilo mnoho druhů ptáků, od nichž také získalo jezero svůj název, který znamená "Jezero ptáků".zpět