Encyklopedie


Klíč od Orthanku


Starobylý klíč nebo klíče, poskytující přístup do jinak nedobytné věže Orthank v Angrenostu.
Klíč byl původně pravděpodobně v držení velitelů posádky v Železném pase. Když správce Cirion daroval zemi Calenardhon Eorlovi Mladému a jeho lidu, Angrenost zůstal v držení Gondoru. Protože se ale stal odlehlou državou bez velkého strategického významu, byla věž uzamčena a klíč odvezen do Minas Tirith.
Za vlády správce Berena přišel do Gondoru čaroděj Saruman a žádal, aby mu byl Železný pas svěřen do péče. Správce, který v něm viděl mocného spojence, souhlasil a předal Sarumanovi klíč od Orthanku. Čaroděj pak z Orthanku udělal své sídlo.
Když byl Saruman poražen za války o Prsten, zůstal dlouho v Orthanku a nikdo se nemohl dostat dovnitř, protože klíč měl stále v držení on. Nakonec přemluvil Stromovouse, který ho hlídal, aby ho nechal jít pryč. Stromovous souhlasil, ale čaroděj mu musel předat klíč od Orthanku. Stromovous klíč brzy na to předal jeho právoplatnému držiteli, králi Elessarovi.


zpět