Encyklopedie


Jižní vrchy

South Downs


Vrchy, ležící na jih od Hůrky a Východní cesty a na východ od Zelené cesty. Západně od Zelené cesty na Jižní vrchy navazovaly Mohylové vrchy.

Na rozdíl od jiných vrchovin v Eriadoru o Jižních vrších nevíme téměř nic. V době rozdělení Arnoru ležely na severním pomezí Cardolanu, a tak se můžeme dohadovat, že tvořily jeho opěrný bod v bojích proti zbylým dvěma královstvím a později proti Angmaru. Kromě toho sám název Cardolan znamená "země červených vrchů". Je docela pravděpodobné, že je tento název odvozen právě od Jižních vrchů (jediné další známé kopce v Cardolanu jsou jen Mohylové vrchy, o kterých víme, že jsou porostlé trávou a tedy spíše zelené), což by znamenalo, že Jižní vrchy jsou charakteristické červenou hlínou, případně červeně zbarvenými skalami.
zpět