Encyklopedie


Glanhír

Hraniční potok

Mering Stream


Potok pramenící v hlubokém údolí, zvaném Firienský důl, za horou Amon Anwar. Protékal lesem Firien, pod Velkou cestou a tekl do mokřin u ústí Entvy. Tvořil hranici mezi Anórienem a Calenardhonem (později Rohanem), podle čehož dostal své jméno.zpět