Encyklopedie


Dálný Harad

Far Harad


Blízký Harad plynule přechází v Dálný Harad. Ten zahrnuje veliké území a končí se začátkem obrovských lesů, které zakončují tuto část kontinentu. Vyskytuje se tam několik řek. V těchto končinách nebyl nejspíš výrazný vliv Černých Númenorejců ani Gondoru. Velkou moc tu měl ale Sauron. Jinak byl Dálný, stejně jako Blízký Harad, rozdrobený na malá království. Ve Čtvrtém věku Dálný Harad podle všeho ovládl Aragorn II. Elessar.



zpět