Encyklopedie


Brody Porosu

Crossing of Poros

Haudh in Gwanur


Když byl za vlády správce Túrina II. Harondor obsazen Haradskými, podél toku Porosu se hodně bojovalo. Roku 2885 se Gondor dostal do úzkých, protože z Haradu přicházelo velké vojsko. Když se o tom doslechl rohanský král Folcwine, ihned se rozhodl poslat Gondoru pomoc. Přál si vést vojsko sám, ale nakonec poslal své dva syny, dvojčata Folcreda a Fastreda. Ti svedli společně s Gondorskými bitvu u Brodů Porosu, ve které sice oba padli, ale haradské vojsko bylo poraženo. Rohanští jezdci pak pohřbili královy syny do mohyly na břehu Porosu, která byla nazvána Haudh in Gwanur. Ta pak dlouho stála u brodů a vzbuzovala strach mezi nepřáteli Gondoru.


zpět