Encyklopedie


Arveleg I.


Arveleg I.
Araphor
Malvegil
Celebrindor
Arvegil

Arveleg I. byl osmý král Artedainu. Narodil se roku 1309, za vlády svého děda Malvegila. Jméno Arveleg znamená sindarsky "mocný král".

Během Arvelegova mládí nastala situace, kdy v Cardolanu i Rhudauru vymřel Isildurův rod, a tak Arvelegův otec Argeleb I., který nastoupil na trůn v roce 1349, vznesl nárok na vládu v celém bývalém království Arnoru, jakožto představitel jediné legitimní linie Isildurových dědiců. Proto on i jeho dědici nadále používali jména s předponou ar-. Vládci Cardolanu se podřídili (později tak už nenosili titul král, ale kníže), avšak Rhudaur se vzepřel, protože se v něm zmocnili vlády Horalé spolčení s Angmarem. Tak brzy vypukla válka, vojska Rhudauru a Angmaru zaútočily na Větrovské vrchy a roku 1356 zde padl král Argeleb I., takže Arveleg se stal ve 47 letech osmým králem Arthedainu.

S pomocí Dúnedain z Cardolanu a elfů z Lindonu byl útok odražen a nepřátelé vyhnáni z Větrovských vrchů a po následující půlstoletí byly Větrovské vrchy udržovány Arthedainem a Cardolanem proti Angmaru a Rhudauru. Angmar zatím přesunul svou pozornost k Imladris, kterou načas oblehl.

Roku 1391 se Arvelegovi narodil syn Araphor.

Až roku 1409 z Angmaru vyšlo velké vojsko, které obsadilo většinu Cardolanu, oblehlo Amon Sûl, porazilo Dúnadany a dobylo pevnost. Ta byla potom spálena a stržena, na vrcholku byl jen kruh kamenů - zbytek staré věže. V této válce padl jak král Arveleg I., tak poslední kníže Cardolanu. Část obránců Amon Sûl se však probila pryč a palantír z Amon Sûlu byl zachráněn a na ústupu odnesen do Fornostu.

Králem Arthedainu se po Arvelegovi stal jeho osmnáctiletý syn Araphor, kterému se podařilo opět za pomoci spojenců z Lindonu a Cardolanu vypudit nepřátele z Větrovských vrchů a odrazit útoky na Fornost a Severní vrchy.zpět