Encyklopedie


Araglas


Araglas
Aragorn I.
Arahad I.
Aravir
Aragost
Aranuir
Aravorn

Araglas byl šestý náčelník Dúnedain z Arnoru. Araglas je sindarské jméno. Jeho význam není vysvětlen, ale možný význam je „královský-radostný“ a je složeninou předpon ar(a)- ("vznešený", "královský", "vznešený") a glass ("radost").

Araglas byl synem náčelníka Aragorna I. (podle nějž byl o mnoho generací později pojmenován poslední náčelník Aragorn II.). Narodil se roku 2296, za vlády svého děda, náčelníka Aravira.

Roku 2327 se Araglas stal náčelníkem, protože jeho otec Aragorn I. byl zabit vlky.

Roku 2365 se narodil Araglasův syn Arahad.

Araglas vládl jako náčelník 128 let; během jeho vlády nenastaly žádné významné události.

Zemřel v roce 2455, ve věku 159 let. Po něm nastoupil jako náčelník jeho syn Arahad I.zpět