Encyklopedie


Ambarussa

Amrod a Amras


Noldorská dvojčata Amras a Amrod byli nejmladší ze sedmi Fëanorových synů. Jejich matka Nerdanel jim dala jméno Ambarussa podle jejich zrzavých vlasů.

Zajímavé bylo, že oba měli stejné mateřské jméno, což se ovšem jejich otci Fëanorovi nelíbilo a trval na tom, aby jim matka dala jiná jména. A tak jeden z nich dostal jméno Umbarto – "Prokletý" (což se ovšem Fëanorovi také nelíbilo a změnil jméno na Ambarto). Předvídavost matky se však projevila v Losgaru, kde Ambarto (Amras) tajně zůstal na lodi v touze vrátit se do Amanu a nedopatřením tam byl zaživa upálen.zpět