Quenya

Gramatika


Schéma vývoje jazyků v Ardě
Jazykový strom, zobrazující vývoj známých jazyků v Ardě, jejich vznik, zánik a vzájemné vztahy a ovlivňování. Doufám, že přispěje k orientaci ve složitém jazykovém systému, který J. R. R. Tolkien vynalezl a v němž Quenya představuje jednu z mnoha větví.
Česko-quenijský a quenijsko-český slovník
Jako ve známých internetových on-line slovnících si můžete jedním kliknutím zobrazit překlad jakéhokoli známého slova.