The History of Middle-Earth

12: The Peoples of Middle-earth


The Peoples of Middle-earth (Národy Středozemě) je dvanáctá a poslední část Historie Středozemě. Obsahuje zejména různé verze textů, které jsou obsaženy v Dodatcích k Pánu prstenů, ale také některé nepublikované příběhy.

Obsah
 1. The Prologue (Prolog) - vývoj prologu k Pánu prstenů.
  napsáno: 1948-1950
 2. The Appendix on Language (Dodatek o jazycích) - obsahuje text s mnoha informacemi o jazycích, který byl původně zamýšlený jako úvod k Pánu prstenů, dále esej "Jazyky na konci Třetího věku", obsahující informace o Západštině, které nakonec v publikované verzi nebyly zahrnuty, a nakonec několik výtahů z pozdějších verzí textu, který se nakonec ve značně redukované podobě stal Dodatkem F k Pánu prstenů.
  napsáno: 1948 a 1950-1955
 3. The Family Trees (Rodokmeny) - popisuje vývoj genealogických tabulek v Dodatku C a navíc obsahuje rodokmeny Bulvů a Bulíků, které v publikované verzi nebyly zahrnuty.
  napsáno: 1939-1955
 4. The Calendars (Kalendáře) - obsahuje první verzi Dodatku D a také dřívější verzi quenijských a sindarských jmen pro roční období a měsíce.
  napsáno: 1949-1950
 5. The History of the Akallabêth (Historie Akallabêth) - podrobně popisuje rozdíly mezi první verzí textu a tím, co bylo publikováno v Silmarillionu. Nezahrnuje celý text Akallabêth, pouze jednotlivé výňatky.
  napsáno: 1949-1950, publikovaná verze asi 1958
 6. The Tale of Years of the Second Age (Letopis Druhého věku) - popisuje vývoj historie Druhého věku a původní text příběhu o Númenoru, obsaženého v Dodatku A.
  napsáno: na začátku 50. let
 7. The Heirs of Elendil (Elendilovi dědici) - pojednájí o historii a chronologii Říší ve vyhnanství. Seznam vládců, který obsahuje i krátké historie jednotlivých králů a správců. Kromě toho je tu také obsažen rodokmen knížat z Dol Amrothu s poznámkami o původu jejich rodu.
  napsáno: 1949-1950
 8. The Tale of Years of the Third Age (Letopis Třetího věku) - původní verze letopisu Třetího věku, místy se přiklání spíše k vyprávění.
  napsáno: 1949-1950
 9. The Making of Appendix A (Utváření Dodatku A) - podrobně popisuje vývoj psaní jednotlivých textů, obsažených v Dodatku A. Také obsahuje úpravy, obsažené ve vydání roku 1966.
  napsáno: na začátku 50. let, některé úpravy 1966
 10. Of Dwarves and Men (O trpaslících a lidech) - dlouhý esej o jistorii a vzájemných vztazích mezi trpaslíky a lidmi a jejich jazyky. Obsahuje mnoho nových informací o různých druzích trpaslíků a o stěhování a usazování lidí.
  napsáno: asi 1969
 11. The Shibboleth of Fëanor (Fëanorovo heslo) - esej, zabývající se změnami výslovnosti v Quenye, spolu s obsáhlým popisem jmen Finwëho potomků. Obsahuje mnoho nových informací o Noldorských šlechticích a jejich vzájemných vztazích.
  napsáno: asi 1968
 12. The Problem of Ros (Problém s ros) - kratší text, vztahující se k problematickému elementu "-ros". Jde do detailů ve vztazích mezi jednotlivými jazyky v Beleriandu na konci Prvního věku.
  napsáno: asi 1968
 13. Last Writings (Poslední spisy) - "Glorfindel" obsahuje dva texty a několik fragmentů, zabývající se Glorfindelovou smrtí, znovuvtělením a návratem do Středozemě, a také nabízí několik myšlenek o osudu trpaslíků.
  "The Five Wizards" (Pět čarodějů) se skládá ze dvou stručných poznámek, obsahujících podrobnější a v některých případech rozporuplné informace o Istari.
  "Círdan" je krátký příběh o jeho mládí, zahrnující mnoho nových informací.
  napsáno: 1972-1973
 14. Dangweth Pengoloþ - esej, zabývající se důvody změn a dělení elfských jazyků.
  napsáno: první polovina 50. let
 15. Of Lembas (O Lembasu) - krátký esej o výrobě lembasu.
  napsáno: první polovina 50. let
 16. The New Shadow (Nový stín) - První kapitola příběhu ze Čtvrtého věku. Mělo to být pokračování Pána prstenů, ale Tolkien brzy usoudil, že nemá smysl takový příběh psát, protože po porážce Saurona už ve Středozemi nebylo nadpřirozené vtělení zla, a tím pádem by příběh postrádal sílu Pána prstenů.
  napsáno: během 50. let a v roce 1968
 17. Tal Elmar - První kapitola nedokončeného příběhu, který líčí Númenorskou kolonizaci Středozemě z pohledu Divokých lidí.Zveřejněno: 24. září 2006
zpět