The History of Middle-Earth

7: The Treason of Isengard


The Treason of Isengard (Zrada Železného pasu) je sedmý svazek Historie Středozemě a zároveň druhý ze čtyř, které se zabývají Pánem prstenů a jsou také označovány jako The History of the Lord of the Rings.
Kniha začíná přepsanou verzí knihy I Pána prstenů a dál pokračuje kapitolami z knih II a III až po setkání s králem Rohanu Théodenem. Kapitoly jsou pojmenovány stejně jako v Pánu prstenů, přičemž každá začíná určitým vysvětlením kontextu a pak následuje text první nebo druhé verze, kterou Tolkien napsal, případně ještě nějaké další verze, pokud v ní byly nějaké další výrazné změny. Kromě toho je u každé kaitoly spousta poznámek o změnách a zajímavých místech v textu.
Kromě toho kniha obsahuje ještě dodatek o runovém písmu.
Název The Treason of Isengard dostala také třetí kniha ze sedmidílného vydání Pána prstenů.

Zveřejněno: 22. září 2006
zpět