The History of Middle-Earth

3: The Lays of Beleriand


The Lays of Beleriand (Zpěvy Beleriandu) je třetí část Historie Středozemě. Kniha obsahuje dlouhé "zpěvy", tedy básně, které Tolkien napsal: Je to Zpěv o Dětech Húrinových, a Zpěv Leithian. Přestože obě básně Tolkien opustil před dokončením, obě jsou tak rozsáhlé, že se dělí na několik částí, většinou delších než 10 stran. První báseň je napsaná v aliteračním verši, druhá v rýmovém dvojverší. Obě existují ve dvou verzích. První verze básní spadají do období Tolkienových nejranějších spisů, které jsou představeny v Knize ztracených příběhů, zatímco novější verze Zpěvu Leithian časově odpovídá Pánu prstenů.
Kromě těchto dvou dlouhých básní jsou v knize také tři kratší, brzy opuštěné básně psané v aliteračním verši.

Obsah
 1. The Lay of the Children of Húrin (Zpěv o Dětech Húrinových) - jinak Narn i Hîn Húrin. Příběh Húrina a jeho dětí, Túrina a Nienor, psaný v aliteračním verši. Končí Túrinovým příchodem do Nargothrondu.
  napsáno: 1920-1925
 2. Poems early abandoned (Brzy opuštěné básně) - Tři krátké básně (většinou pouhé úvody k větším útvarům). Jsou to "The Flight of the Noldoli" (Útěk Noldoli), zlomek aliterační básně "Lay of Eärendel" (Zpěv o Earendelovi) a "The Lay of the Fall of Gondolin" (Zpěv o Pádu Gondolinu).
  napsáno: 1920-1925
 3. The Lay of Leithian (Zpěv Leithian) - zvaný také Propuštění z pout. Příběh Berena a Lúthien, psaný v osmislabičných dvojverších. Končí v místě, kde Carcharoth ukousne Berenovu ruku se Silmarilem.
  napsáno: 1925-1931
 4. The Lay of Leithian recommenced (Zpěv Leithian znovuzapočatý) - Přepsaný, upravený a na některých místech rozšířený Zpěv Leithian. Končí na stejném místě jako původní verze.
  napsáno: 1945-1950, některé úpravy po roce 1955Zveřejněno: 20. září 2006
zpět