Novinky

zprávyobrázkyencyklopediečlánkydiskuse
vševše kromě diskuse

Zobrazit novinky mladší než:

 28. listopad 2022
Denethor (král Laiquendi)
Denethor byl král Laiquendi, Zelených elfů. Byl synem Lenwëho, krále Nandor. ... Nandor douho žili v údolí Anduiny. Staletí před prvním východem Slunce se ale začali množil skřeti a další Morgothovy nestvůry. Nandor se doslechli o moci a ochraně krále Thingola v Doriathu a tak ... více»
 25. listopad 2022
Dor-lóminská dračí přilba
Dor-lóminská dračí přilba
Dor-lóminská dračí přilba více»
  2. listopad 2022
pán Dolu
Pán Dolu byl titul, který nosil vládce lidského města Dol u Osamělé hory před útokem Šmaka roku 2770, kdy byly Dol i království trpaslíků pod horou vypleněny. ... Jediný známý pán dolu je ten poslední, Girion. ... Girionův vzdálený potomek Bard roku 2944 zabil Šmaka a pustil ... více»
  1. listopad 2022
Roak syn Krákův
Roak syn Krákův
Roak syn Krákův, hlava velkých havranů z Hory více»
 31. říjen 2022
Echoriath
Echoriath nebo Echoriad, Okružní hory, bylo pohoří v Beleriandu v Prvním věku. Byly součástí horských pásem na severní hranici Beleriandu, přičemž na západní straně je Průsmyk Sirionu odděloval od Ered Wethrin a na východě průsmyk Anach od Ered Gorgoroth. Na severovýchod od ... více»
 10. říjen 2022
průsmyk Sirionu
Jako průsmyk Sirionu se v Prvním věku označovalo hluboké údolí na horním toku řeky Sirion, sevřené mezi Ered Wethrin na západě a Echoriath na východě. Byla to jedna z hlavních spojnic mezi Beleriandem a rozlehlou planinou Ard-Galen na severu; jediná cesta průsmykem byla úzká a ... více»
  4. říjen 2022
pekelní jestřábi
Létající tvorové, označovaní jako pekelní jestřábi, obludy nebo ptáci nazgûlů, byli využiti Sauronem během války o Prsten jako oři Prstenových přízraků. ... Byli to okřídlení tvorové se zobákem a drápy, připomínající ptáky, ale větší než ostatní ptáci. Měli ... více»
  4. říjen 2022
Anar - Slunce
Anar - Slunce
Symbolické znázornění slunečního plavidla více»
  4. říjen 2022
Isil - Měsíc
Isil - Měsíc
Symbolické znázornění měsíčního plavidla více»
 26. září 2022
Východní Beleriend
Jako východní Beleriand se označovala východní polovina Beleriandu, ležící mezi řekou Sirion na západě a pohořím Ered Luin na východě. ... Severní hranici Východního Beleriandu představovalo pohoří Ered Gorgoroth, pahorky kolem Himlingu a Maglorova brána. Na jihu přecházel do ... více»
 16. září 2022
Durin III.
Durin III. byl král Durinova lidu. Jako všichni trpaslíci z jeho rodu pojmenovaní Durin dostal toto jméno, protože velmi připomínal vzhledem i povahou Durina I. Nesmrtelného. Trpaslíci věřili, že je to vždy sám Durin I., který se znovu vrátil na svět. ... Durin III. žil v první ... více»
 16. září 2022
Óin (král Durinova lidu)
Glóin byl král Durinova lidu v Šedých horách. Byl synem krále Glóina a narodil se roku 2238 v Šedých horách za vlády svého děda Thorina I., který se předtím roku 2210 rozhodl se svým lidem opustit Osamělou horua přesunout se do Šedých hor, kde v té době sídlila většina ... více»
  9. září 2022
Almarian
Almarian byla královna Númenoru, manželka krále Tar-Meneldura. Byla dcerou mořeplavce Vëantura, kapitána královských lodí krále Tar-Elendila, kterému se jako prvnímu z Númenorejců podařilo doplout zpět do Středozemě. ... Almarian s Tar-Meneldurem měli tři děti, syna Anardila ... více»
  8. září 2022
Silmariën
Silmariën byla númenorská princezna, nejstarší dcera krále Tar-Elendila, narozená v roce 521 Druhého věku. ... Protože podle tehdy platného nástupnického řádu mohli zdědit Žezlo pouze muži, Tar-Elendilovým dědicem se stal Silmariin mladší bratr Írimon (pozdější král ... více»