Encyklopedie


Vládnoucí správce

Ruling Steward


Vládnoucí správce byl titul správce Gondoru, během dlouhé doby téměř tisíce let, kdy nebyl obsazen královský trůn – od vymření Anárionova rodu po nástup krále Elessara z Isildurova rodu. Předtím a potom existoval úřad správce také, ale sloužil pouze jako hlavní poradce krále, případně jeho zástupce v době nepřítomnosti.

Úřad vládnoucích správců byl dědičný v Húrinově rodě. Ne vždy ovšem z otce na syna, ani nutně v mužské linii. Tak když zemřel správce Dior, nastoupil po něm jeho synovec Denethor I. (syn jeho sestry), a po smrti správce Ectheliona I. nastoupil Egalmoth, vnuk jeho tety.

Vládnoucí správce byl pánem Gondoru a ve všech ohledech praktického výkonu moci se jeho role rovnala králi, ale správci se nikdy nenechali korunovat za krále a neusedli na královský trůn, neboť královský titul v Gondoru byl natolik posvátný, že bylo nemyslitelné, aby se králem stal někdo, kdo nepocházel z potomstva Elendilova. Správci se tak při své vládě vždy odvolávali na to, že jejich vláda trvá než se vrátí král, což však postupem času bylo stále více chápáno jako pouhá zvyková fráze a málokdo už doufal, že se král někdy skutečně vrátí.

Celkem vládlo Gondoru dvacet sedm správců, od Mardila Voronweho, který byl správcem posledních gondorských králů Eärnila II. a Eärnura a po Eärnurově předpokládané smrti v Minas Morgul se ujal vlády nad říší, po správce Faramira, který vykonával svůj úřad jen po krátkou dobu během války o Prsten po smrti svého otce a připravil předání vlády novému králi Elessarovi, který jej pak jmenoval knížetem Ithilienským.

Vládnoucí správci Gondoru

Za prvního fakticky vládnoucího správce můžeme považovat Pelendura, který vládl Gondoru v letech 1944-5 v interregnu mezi smrtí krále Ondohera a korunovací krále Eärnila I.. Souvislá řada však začíná jeho vnukem Mardilem:
 1. Mardil Voronwë
 2. Eradan
 3. Herion
 4. Belegorn
 5. Húrin I.
 6. Túrin I.
 7. Hador
 8. Barahir
 9. Dior
 10. Denethor I.
 11. Boromir
 12. Cirion
 13. Hallas
 14. Húrin II.
 15. Belecthor
 16. Orodreth
 17. Ecthelion I.
 18. Egalmoth
 19. Beren
 20. Beregond
 21. Belecthor II.
 22. Thorondir
 23. Túrin II.
 24. Turgon
 25. Ecthelion II.
 26. Denethor II.
 27. Faramirzpět