Encyklopedie


Výprava k Ereboru

Quest of Erebor


Dobré ráno Dobré ráno: Setkání Gandalfa a Bilba

Výprava k Ereboru byla výprava, kterou podnikli Thorin & spol. v doprovodu Bilba Pytlíka a Gandalfa, aby získali zpět trpasličí království Erebor v Osamělé hoře od draka Šmaka v roce 2941. Výsledkem bylo obnovení království Erebor a Dol, ale během výpravy byl také neplánovaně nalezen Jeden prsten což nepřímo vedlo k Válce o prsten.

Historie

Plány na výpravu vznikly, když se trpasličí pán Thorin Pavéza, král Durinova lidu, který mířil na západ, zpět do svých síní do Modrých hor, náhodou setkal s Gandalfem Šedým v hostini u Skákavého poníka ve vesnici Hůrce dne 15. března roku 2941. Gandalfa již dlouho znepokojoval neutěšený stav Severu; od chvíle, kdy drak Šmak zničil v roce 2770 Království pod Horou i sousední město Dol, se obával, že Sauron by mohl využít Dračí spoušť kolem Osamělé hory k opětovnému získání severních průsmyků v horách a starých zemí Angmaru. Obával se, že Sauron může získat Šmaka na svou stranu a využít ho ke strašlivým účelům. Gandalf se také dozvěděl o Thorinově touze vytáhnout proti Šmakovi vojensky, ale věděl, že na to síla trpaslíků nebude stačit. Thorin chtěl radu a Gandalf zase chtěl s trpaslíkem probrat draka. Nakonec čaroděj vymyslel plán, podle kterého by Thorin mohl Šmaka zničit a získat zpět rodinné jmění, když se vypraví společně s „lupičem“, kterého si Gandalf sám vybral. Gandalf měl pocit, že by se do toho měl zapojit hobit, a vzpomněl si na Bilba Pytlíka, kterého znal jako mladého hobita ze svých minulých návštěv Kraje.

Když Gandalf 26. dubna 2941 poprvé přišel ke Dnu pytle a oslovil Bilba s tímto návrhem, nechtěl mít hobit s takovým „dobrodružstvím“ nic společného. Gandalf však zanechal na dveřích Dna pytle značku, aby tam následujícího dne nasměroval trpaslíky připravené vydat se na výpravu. Na tomto setkání Gandalf odhalil Thrórovu mapu ukazující tajný vchod do Hory a klíč, které mu král Thrór před mnoha lety svěřil. Trpaslíci brblají, že se jim měkký hobit nezdá vhodný pro jejich dobrodružství. Glóin poznamenal, že vypadá „Vypadá spíš jako hokynář než jako lupič!“. Gandalf si však byl jistý, že Bilbo je pro zdar výpravy nezbytný, a trval na jeho účasti. I navzdory silným námitkám Bilba samotného jej Gandalf přinutil, aby následujícího rána vyrazil spolu s trpaslíky na výpravu.

Družina putovala Pustinami a byla zachráněna Gandalfem před třemi zlobry, než se zastavila na dvoutýdenní odpočinek v Roklince. Na své cestě na východ přes Mlžné hory se družina nechtěně dostala do města skřetů a unikla poté, co Gandalf zabil Velkého skřeta; Bilbo, který se na útěku oddělil od trpaslíků, našel u Glumova jezera kouzelný prsten. Po několikadenním pobytu u Medděda pokračuje družina přes Divočinu do Temného hvozdu (v té chvíli je Gandalf opustí, aby se zúčastnil Útoku na Dol Guldur). V lese bojují s pavouky a jsou zajati a uvězněni elfy z Lesní říše. Bilbo za pomoci Prstenu pomohl vysvobodit trpaslíky z vězení a po Lesní řece se dopravili do Jezerního města, kde jim Jezerní lidé poskytli zásoby a vybavení pro poslední etapu jejich výpravy.

Když Družina konečně dorazila k Osamělé hoře, vstoupila tajnými dveřmi, jakmile poslední světlo Durinova dne odhalilo jejich klíčovou dírku. Bilbo jakožto lupič, měl za úkol vstoupit dovnitř. V podzemní síni narazil na spícího draka, který ležel na vrcholu velké hromady trpasličích pokladů, a ukradl z ní zlatý pohár. Když se tam však vydal podruhé, Šmak byl vzhůru a dal se s Bilbem do řeči, aby z něj zjistil informace o tom, kdo se ho pokouší okrást. Z rozhovoru poznal, že družina dostala pomoc v Jezerním městě a mylně usoudil, že se jedná o plán Jezerních lidí, a tak vztekle odletěl, aby zpustošil Jezerní město jako pomstu za vniknutí do svého doupěte. Ohnivý drak město téměř úplně zničil, ale byl zabit Černým šípem jedním z jeho obyvatel, který se jmenoval Bard. Když byl drak mrtev, mohli trpaslíci opět získat vládu nad Horou a jejich výprava byla dokončena.

Následky

Po smrti Šmaka se Bard, který byl právoplatným dědicem Giriona, pána Dolu, vypravil s početným zástupem bojovníků k Osamělé hoře, aby získal z dračího pokladu odškodnění za zničené Jezerní město. Thranduil, král Lesní říše, také přišel s vojskem elfů a chtěl získat podíl na pokladu. Když se Thorin odmítl rozdělit o část pokladu a místo toho povolal posily v podobě vojska trpaslíků svého bratrance Dáina, málem to vedlo to k bitvě mezi trpaslíky, elfy a lidmi, ale nakonec se tito byli nuceni spojit proti společnému nepříteli, skřetům a vrrkům. Tak došlo k bitvě Pěti armád, která stála Thorina život. Místo něj se novým králem pod Horou stal Dáin Železná noha.

O mnoho let později se ukázalo, že prsten, který Bilbo získal od Gluma v Mlžných horách, je ve skutečnosti Jeden prsten, který kdysi patřil Sauronovi a kvůli němuž nyní jeho služebníci pátrají po celé Středozemi. To vedlo k výpravě s Prstenem, ale také k válce o Prsten a nakonec ke konci Třetího věku.zpět