Encyklopedie


Trpaslíci

Dwarves

Khazâd, Hadhod, Gonnhirrim, Nauglar, Nauglath, Nauglir, Naugrim, Nautar, Noegyth Nogothrim


Sami si říkali Khazâd, elfové jim říkali hlavně Naugrim a Gonnhirim, my je nazýváme trpaslíci. Dožívali se vysokého věku, cca 250 let. Nestvořil je Eru, ale Aulë

V Silmarillionu je psáno:

Vypráví se, že trpaslíky na počátku vyrobil Aulë v temnotě Středozemě; Aulë totiž tak toužil po příchodu Dětí, aby měl žáky, které by mohl učit své moudrosti a řemeslům, že se mu nechtělo čekat na splnění Ilúvatarových plánů. Aulë udělal trpaslíky takové, jací jsou dosud, protože podoba Dětí, které měli přijít, byla v jeho mysli nejasná, a protože nad Zemí se stále prostírala Melkorova moc, takže si přál, aby byli silní a nepoddajní. Ale v obavě, že by ho ostatní Valar mohli pro jeho dílo kárat, pracoval tajně; nejprve udělal Sedm otců trpaslíků v jedné síni pod horami ve Středozemi. lúvatar ovšem věděl, co se stalo, a v hodinu, kdy Aulë dílo dokončil, zaradoval se a začal učit trpaslíky jazyku, který pro ně vymyslel, Ilúvatar k němu promluvil; Aulë jeho hlas slyšel a mlčel. A Ilúvatarův hlas řekl: "Proč jsi to udělal? Proč se pokoušíš o něco, o čem víš, že to přesahuje tvou sílu a pravomoc? Vždyť máš ode mne darem jen své vlastní bytí a nic víc, a proto mohou stvoření tvé ruky a mysli žít jen tím bytím, budou se pohybovat, jen když na to budeš myslit, a když budou tvé myšlenky jinde, zůstanou stát. Po tom jsi toužil?" Na to Aulë odpověděl: "Netoužil jsem po takovém panování. Toužil jsem po jiných bytostech, než jsem já, abych je miloval a učil je, aby i ony mohly vnímat krásu Eä, které jsi dal vzniknout. Zdálo se mi totiž, že je na Ardě veliký prostor pro mnoho tvorů, kteří by se z ní mohli radovat, a přesto je z větší části ještě prázdná a němá. A ve své netrpělivosti jsem upadl do pošetilosti. Jenže tvoření mám v srdci od toho, jak jsi mě stvořil ty, a nerozumné dítě, které si hraje na otcovy činy, to může dělat bez posměšného záměru, prostě protože je synem svého otce. Ale co mám dělat teď, aby ses na mě nerozhněval navždy? Jako dítě otci ti nabízím, dílo rukou, které jsi vytvořil sám. Udělej s nimi, co chceš. Neměl bych však raději dílo své opovážlivosti zničit?" Pak zvedl Aulë velké kladivo, aby trpaslíky pobil, a plakal. Ale Ilúvatar měl s Aulëm a s jeho touhou soucit pro jeho pokoru; trpaslíci před kladivem couvali, báli se, skláněli hlavu a prosili o smilování. A Ilúvatarův hlas řekl Aulëmu: "Přijal jsem tvou nabídku, jakmile byla učiněna. Nevidíš, že ty věci teď mají vlastní život a mluví vlastním hlasem? Jinak by neuhýbali před tvou ranou ani před příkazem tvé vůle!" Pak Aulë zahodil kladivo a byl rád, děkoval Ilúvatarovi a řekl: "Kéž Eru požehná mému dílu a opraví je!" lúvatar však promluvil znovu a řekl: "Tak, jako jsem dal bytí myšlenkám Ainur na počátku Světa, vzal jsem nyní tvou touhu a dal jsem jí v něm místo, ale v ničem jiném tvůj rukopis neopravím, a jak jsi je udělal, takoví budou. Jedno však nestrpím: aby předešli Prvorozené z mého plánu, a aby byla netrpělivost odměněna. Budou teď spát ve tmě pod kamenem a nevyjdou, dokud se na Zemi neprobudí Prvorození, a do té doby budeš čekat ty i oni, i kdyby se to zdálo dlouhé. Ale přijde čas, vzbudím je a budou jako tvé děti; a často vznikne svár mezi tvými a mými, dětmi, které jsem přijal, a dětmi, které jsem sám vyvolil." Aulë tedy vzal Sedm otců trpaslíků a uložil je k odpočinku na různých místech, vrátil se do Valinoru a čekal, zatímco se roky dloužily.

Bylo Sedm otců trpaslíků a ti založili sedm čeledí trpaslíků.

Dlouhovousáči

Též Durinův lid. Otcem Dlouhovousáčů byl Durin I. Nesmrtelný. Nesmrtelný se mu říkalo pro jeho extrémně dlouhý život i na trpaslíka. Nicméně umřel ještě před začátkem Druhého věku. Vybudoval síně Khazâd-dûm - Trpasluj v Hithaeglir. Khazâd-dûm v Prvním věku vzkvétalo, ale v Druhém věku přišel jeho největší rozmach a Trpasluj bylo nejmocnější trpasličí království. Od Durina I. až do Durina VI.. Král Trpasluje dostal jeden ze Sedmi Prstenů. Sauron je nepřemohl a oni zavřeli všechny dveře a nikdo de k nim nemohl dostat. Tak se Trpasluji začalo říkat Moria - Černá jáma. Jenže ve Třetím věku roku 1980 trpaslíci kopali příliš hluboko a nakonec narazili na balroga. Ten se později nazýval Durinova zhouba, protože zabil Durina VI. a o rok později (1981) i jeho syna Náina I. a vyhnal všechny jeho obyvatele.

Trpaslíci teď byli rozpzýleni; mnoho jich přišlo ke svým příbuzným do Ered Luin, většinou ale jejich kroky vedly do Ered Mithrin a Ereboru, kdy se roku 1999 usídlil Náinův syn Thráin I.. Jeho syn Thorin I. ovšem všechny odvedl do málo probádaných Ered Mithrin, kde bylo spoustu zlata.

Pak nerušeně vládl, stejně jako jeho syn Glóin, Glóinův syn Óin a Óinův syn Nán II. Pak vládl Dáin I.; pak ovšem forodwaithští draci zjistili, že u hranic mají poklady a trpaslíky. Tak se připlazili, přišli a přiletěli a začali bojovat s Dlouhovousáči válčit v předem vyhraném boji. Trpaslíci to definitivně vydali po tom, co velký ledový drak zabil v roce 2589 Dáina I. i jeho syna Fróra. Jeho další synové trpaslíky odvedli pryč. Grór do Železných hor, Thrór zpět do Ereboru. V roce 2590 už tam byli.

Pak přišla nová zlatá éra; pod Ereborem Seveřané založili město Dol a rozjížděly se obchody; obchodovali dokonce až s Dorwinionem. Jenže draci prostě nedali pokoj a roku 2770 zbyly z Dolu a Ereboru jen trosky. Mohl za to drak Šmak. Thrór, jeho syn Thráin II. a Thráinův syn Thorin II. Pavézauprchli a s ostatními uprchlíky přišli na Vrchovinu. A v Železných horách vládl Náin. Pak ale cosi Thróra popadlo a šel s trpaslíkem Nárem navštívit Morii. Hrdě přišel dovnitř, zatímco Nár zůstal venku. Pak přistál venku i mrtvý Thrór a na čele měl napsáno AZOG. To byl skřet z Morie.

Když to Thráin slyšel, několik dní si rval vousy a pak pravil: "Tohle se nedá strpět!!!". A začal připravovat Válku trpaslíků a skřetů.

V letech 2790-2793 svolával trpaslíky. Pak se šest let bojovalo v Hithaeglir od Gundabadu po Kosatcovou řeku. Poslední bitva zuřila u Nanduhirionu. Skřeti ze začátku vedli, ale bitvu rozhodly čerstvé posily ze Železných hor. Náin bojoval z Azogem, ale Azog vyhrál a zabil ho. Pak ale přišel jeho mladý (z hlediska trpaslíků) syn Dáin II. Železná noha a svého otce pomstil.

Thrórova syna Thráina II. taky cosi popadlo, vydal se směrem k Ereboru, ale skončil v Dol Gulduru. Tam mu Sauron sebral Prsten a v temné kobce ho našel Gandalf. Ten mu dal mapu Ereboru. Šmakova vláda ale nakonec skončila; zabil ho Bard Lučištník. Thorin II. Pavéza s několika dalšími a Bilbem se ale dlouho neradovali. Přitáhl Bard a Thranduil s vojsky a požadovali část pokladu. Už už se schylovalo k bitvě, ale nakonec přišli skřeti v čele s Bolgem, Azogovým synem, elfové, lidé i trpaslíci se spojili a skřety v Bitvě Pěti armád porazili. Thorin však zemřel a vlády se chopil Dáin II. Železná nohy z Železných hor.

Jenže pak začala Válka o Prsten a Východňané, znovu postavený Dol i Erebor napadli. V této bitvě padl Dáin, ale Východňané byli poraženi. Vlády se ujal jeho syn Thorin III. Kamenná přilba a po něm jeho syn Durin VII. Poslední a říká se, že on odvedl Durinův lid zpátky do Trpasluje, tam, kam patří.

Černokadeřatí

Čeleď trpaslíků, kteří se probudili a žili daleko na východě, nejspíš v Orocarni.

Kamenonozí

Čeleď trpaslíků, kteří se probudili a žili daleko na východě, nejspíš v Orocarni.

Ztuhlovousáči

Čeleď trpaslíků, kteří se probudili a žili daleko na východě, nejspíš v Orocarni.

Železné pěsti

Čeleď trpaslíků, kteří se probudili a žili daleko na východě, nejspíš v Orocarni.

Ohňovousáči a Širokoramenatí

Čeleď trpaslíků z Ered Luin. V Prvním věku byla jejich hlavní sídla Belegost a Nogrod. Obchodovali s elfy a žili v relativním míru; účastnili se též Beleriandských válek. Ale zachtělo se jim Thingolova silmarilu a krále zabili. To byl počátek pádu Doriathu. Thingolova manželka Maia Melian odešla a Doriath zůstal nechráněný. Řemeslníky, kteří krále zabili, elfové pochopitelně pobili, ale někteří přežili a řekli, že král Thingol jim nedal slíbenou odměnu a chtěl je všechny zákeřně povraždit. Pak pán Nogrodu vyslal veliké vojsko, které elfy porazilo, Na cestě spátky, obtěžkáni kořistí, je však napadli Laiquendi a jen málo trpaslíků tento útok přežilo. Avšak ani ti se domů nevrátili. "Za rohem" na ně zaútočili enti a pobili je. Po Válce hněvu města Belegost i Nogrod byla zatopena. Ve zbytku Ered Luin (značně vytěženém) žili trpaslíci nadále až do konce.

Drobní trpaslíci

Toto nebyla samostatná čeleď. Byli to trpaslíci vypuzení ze svých sídlišť daleko na východě, kteří utekli do Beleriandu a "začali žít kradí". Známí Drobní trpaslíci (a jediní, kteří přežili až do té doby) jsou Mîm a jeho synové Khîm a Îbun. Ještě v Prvním věku vymřeli.

O osudech trpaslíků ve Čtvrtém věku se mnoho neví. Jisté je však, že postupně vymřeli.zpět