Encyklopedie


Správci Gondoru

Stewards of Gondor


Správce Gondoru byl tradiční titul hlavního rádce krále Gondoru. Tuto funkci poprvé ustanovil král Rómendacil I..

Po dlouhou dobu byl každý správce vybírán králem. Titul byl udělován moudrým a zkušeným mužům mimo královský rod, zpravidla vyššího věku, neboť ve válce jim nebylo dovoleno vést vojsko do boje, ale byla jim byla svěřena správa království a hlavního města za královy nepřítomnosti.

Správcem krále Minardila v 17. století T. v. byl Húrin z Emyn Arnenu, vznešený muž ze starého númenorského rodu, a od jeho doby se stalo zvykem, že správci byli vždy vybbíráni právě z Húrinova rodu.

Od správce Pelendura (20. století) se úřad správce stal fakticky dědičným a přecházel z otce na syna podobně jako královský titul.

Když smrtí krále Eärnura vymřel Anárionův rod, správce Mardil Voronwë začal vládnout zemi na místo krále. Protože však sám nepocházel z královského rodu, ponechal si titul správce a stal se tak prvním vládnoucím správcem. Jeho potomci pak pokračovali jako vládnoucí správci po 25 generací.

Teprve s nástupem krále Elessara správce Faramir, syn posledního reálně vládnoucího správce Denethora, předal vládu nad Gondorem králi a za to od něj obdržel potvrzení svého správcovského úřadu spolu s novým titulem kníže Itilienu.

Faramir a jeho potomci pak opět vykonávali úřad správců vládnoucím králům Gondoru.zpět