Encyklopedie


Skřeti

Orcs


První ze skřetů jsou lidé a nejmenší z Maiar pochytaní Melkorem, jenž jejich cestu ke skřetům započal, ale byl to Sauron, kdo z nich vytvořil obrovské černé armády. V Prvním věku sloužili Morgothovi (a Sauronovi, Gothmogovi, Glaurungovi) v dalších věcích sloužili Sauronovi nebo nazgûlům, později také Sarumanovi. Sauron nakonec nad nimi dosáhl nejlepší loajality a koordinace, navíc vytvořil Uruk-hai, schopní bojovat i s "královskými" a elfy. Každého, komu sloužili, ale zároveň nenáviděli. Pokud zrovna neměli pána, který by je ovládal, skrývali se někde v horách, kde si budovali podzemní tunely, přepadali pocestné a občas podnikali loupeživé výpady proti jiným národům. K tomuto účelu se občas spojovali s vrrky. Ve Třetím věku skrz naskrz prolezli Hithaeglir a Ered Mithrin. Pokusili se proniknout i na jih do Ered Nimrais, díky statečnosti Rohirů se tam ale nikdy natrvalo neusadili. Jejich počty byly značně sníženy ve Válce trpaslíků a skřetů a později v bitvě Pěti armád, ale vždy se znovu rozmnožili pod Sauronovým dohledem. Ve Čtvrtém věku ti, co zbyli, utekli na východ a už se nevrátili.

Známí skřeti: Azog, Bolg, Šagrat, Gorbag, Uglúk, Grišňákh.zpět