Encyklopedie


Hobiti

Hobbits

Banakil, Kûd-dûkan, Malý lid, Periannath, půlčíci

Halflings, Little Folk


Lidé velcí asi jako děti, původně žijící v západním Rhovanionu kolem Anduiny. Dělí se na početné Staty a Chluponohy a nepočetné, k dobrodružství tíhnoucí Plavíny. Později přišli do Eriadoru. Chluponozi a Plavíni se usadili poblíž Hůrky, Statové v Koutci a v bývalém Eregionu. Z Koutce kvůli zlu později odešli a někteří se vrátili ke Kosatcové řece. Z nich je známý Déagol a Sméagol - Glum. Hobiti v Eriadoru potom založili Kraj (prvními osadníky byli bratři Marko a Blanko). Neradi bojovali, ale bojovníci byli celkem dobří, hlavně jako lučištníci a prakovníci. V Bitvě na Zelených polích Bučivoj Bral urazil palicí skřetu Golfimbulovi hlavu, z čehož vznikl golf. Další známá hobití bitva je Bitva u Povodí. Známé hobití rody: Pytlíkové, Bralové, Brandorádi, Starorádi.


zpět