Encyklopedie


Entí sraz

Entmoot


Entí sraz bylo označení pro setkání entů z lesa Fangornu. Tradičním místem konání bylo lesní údolí zvané Zarostlý důl. Konal se nepravidelně, jen tehdy, když byl podle potřeby svolán, v pozdním Třetím věku jen velmi zřídka. Víme, že při jediné zaznamenané příležitosti ho svolával Stromovous, který byl nejstarším entem, ale je možné, že v případě potřeby mohl entí sraz svolat i některý jiný ent.

Zásadní význam měl entí sraz konaný za Války o Prsten. Jeho solání iniciovali hobiti Smělmír Brandorád a Peregrin Bral, kteří se setkali se Stromovousem a vylíčili mu své zážitky z nedávné doby, včetně zrady čaroděje Sarumana, jeho využití skřetů a spojenectví se Sauronem. Stromovous pak rozhodl, že je to dostatečný důvod pro svolání entího srazu. Ten trval několik dní, od 30. února do 2. března 3019 a výsledkem bylo rozhodnutí, že enti poprvé po tisících let vyjdou otevřeně do boje, aby zaútočili na Železný pas a pomstili se Sarumanovi za škody, které jeho skřeti způsobili na stromech Fangornu. Enti pak dobyli Železný pas a zároveň zástup huornů pomohl zničit Sarumanovo vojsko v Helmův žleb. Rozhodnutí entího srazu tak zásadně ovlivnilo průběh Války o prsten, protože díky entům byla zcela zlomena Sarumanova vojenská moc a Rohirům se tak uvolnily ruce k tomu, aby vyjeli na pomoc Gondoru.zpět