Encyklopedie


Západní čtvrtka

Westfarthing


Velká Kopanina Velká Kopanina

Nejhustěji osídlená ze čtyř čtvrtek Kraje. Na západě byla ohraničena Dalekými vrchy, na jihovýchodě hraničila s Jižní čtvrtkou, na východě s Východní čtvrtkou a na severovýchodě se Severní čtvrtkou. Západní čtvrtka byla nejzápadnější částí Kraje až do roku 31 Č. v., kdy byla jako dar krále Elessara připojena ke Kraji Západní marka od Dalekých Vrchů po Věžové kopce.

Nacházelo se tu hlavní město Kraje, Velká Kopanina. Další významná městečka v Západní čtvrtce byly Bralův městec v Bralsku a Hobitín u Vody. Menší vesnice byly například Malá Kopanina, Rozcestí, Bralova Vráž, Povodí, Záhoří, Ouškov a Novosedly.

Západní čtvrtka měla poměrně členitý terén; kromě Dalekých vrchů na její západní hranici se v ní rozprostíraly Bílé vrchy, kde ležely Velká a Malá Kopanina, a kopcovité Bralsko.
zpět