Encyklopedie


Velká Kopanina

Michel Delving


Velká Kopanina Velká Kopanina

Velká Kopanina, ležící na Bílých vrších v Západní čtvrtce, byla nejvýznamnější obcí Kraje. Toto městečko bylo neoficiálně považováno za hlavní město celého Kraje. Starosta Velké Kopaniny byl tak často nazýván starostou Kraje a byl spolu s vladykou a pánem Rádovska jednou z hlavních autorit v zemi.

Velká Kopanina ležela na hlavní dálkové trase, Východní cestě, a byla tak důležitým obchodním centrem; jednou z významných tradičních událostí byl svobodný trh, konaný ve Velké Kopanině pravidelně každých sedm let.

Ve městě se nacházelo několik významných institucí z toho mála, kolik jich hobiti potřebovali. Byla tu radní nora, kterou používal starosta při spravování úředních záležitostí, hlavní poštovní úřad, a také dům pamětin, tedy muzeum.
zpět