Encyklopedie


Ulmo

Pán vod


Ulmovo poselství Příběh Tuora, třetí část
Ulmo byl druhý nejmocnější Vala; byl Pánem vod. Jediný on znal nedozírné hlubiny moří. Zvuk jeho rohu vzbudil ve všech, co ho slyšeli, touhu po moři. Měl rád elfy (i Vyhnance) a lidi. Zřídkakdy přicházel do Valinoru, jen pokud se dělo něco opravdu, opravdu důležitého. Zjevoval se v podobě hrozivé a majestátní; jako postava v brnění z rybích šupin, která se zvedá z vln.


zpět