Encyklopedie


Turgon


Turgon byl noldorský král, syn Fingolfina a bratr Fingona, Aredhel a Argona. Jméno Turgon je posindarštěná podoba quenijského Turukáno, "Chrabrý velitel". Narodil se ve Valinoru a oženil se s krásnou Elenwë, elfkou pocházející z Vanyar. Měli spolu jedinou dceru Idril Celebrindal. Turgonovou zbraní byl slavný meč Glamdring, ukovaný v době slávy Gondolinu pro boj se skřety spolu s mečem Orkristem.

Když Fëanor vyzval Noldor k odchodu z Valinoru, Turgon byl zprvu proti, ale nakonec odešel s ostatními. Při nebezpečném přechodu přes ledovou tříšť Helcaraxë utonula jeho žena a sám Turgon málem zahynul, když se ji snažil zachránit. Po příchodu do Středozemě se usídlil v Nevrastu, kde založil město Vinyamar. Vládl tam smíšenému lidu, složenému jak z Noldor, tak ze Sindar.

Jednou když cestoval spolu se svým bratrancem Finrodem podél Sirionu, zjevil se jim ve snu Ulmo a řekl každému z nich, aby našel nějaké skryté místo, kde by mohl vybudovat pevnost a útočiště, jež by bylo schopno odolávat Morgothovi, až opět povstane. Následujícího roku se Ulmo Turgonovi opět zjevil a zavedl ho do skrytého údolí Tumladen v Okružních korách. Turgon tam začal potají budovat město Gondolin a postupně po malých částech tam přesídlil celý lid z Nevrastu tak, že nikdo zvenčí nevěděl, kam se přemístili. Šlo o celou jednu třetinu Fingolfinova lidu a ještě větší počet Sindar, což vedlo mnoho elfů k marnému hledání Turgonova "Skrytého království". Než Turgon nadobro odešel z Vinyamaru, nechal tam na Ulmovu radu zbroj pro budoucího posla, kterého Ulmo vyvolí a pošle za Turgonem.

Turgon a jeho lid zůstali v Gondolinu dlouho izolováni, protože Turgon z obavy před prozrazením Morgothovým služebníkům zavedl přísná pravidla utajení. Na Okružních horách sídlili Manwëho orli vedení Thorondorem, kteří občas s Turgonem mluvili a sdělovali mu zprávy a zároveň střežili, aby žádný služebník Nepřítele nenašel cestu do Skrytého království. Své sestře Aredhel, která dlouho bydlela s ním, dovolil vyjet si za příbuznými, což ale vedlo k tomu, že se provdala za Temného elfa Eöla a narodil se jí syn Maeglin, který se později stal příčinou zkázy Gondolinu. Jednou orli přinesli do Gondolinu lidské mladíky Húrina a Huora z Hadorova rodu. Turgon je laskavě přijal, protože mu přišel od Ulma sen, aby jednal laskavě se syny Hadorova rodu, protože mu od nich jednou přijde pomoc. Oblíbil si oba mladíky a chtěl je ponechat v Gondolinu, ale oni se po roce stráveném ve Skrytém městě chtěli vrátit za svým lidem a Turgon k tomu nakonec svolil.

Turgon poprvé vyšel s vojskem do bitvy Nirnaeth Arnoediad a přestože byl boj pro elfy a lidi ztracen, dokázal Turgonův příchod zachránit armády Noldor od úplého zničení. Navíc muži z Dor-lóminu za cenu vlastního života statečně kryli Turgonův ústup, takže se gondolinskému vojsku podařilo opět zmizet z bitvy, aniž by Morgoth vystopoval polohu Skrytého království. To Morgoth nesl velice těžce, jelikož Turgon byl tím, po němž nejvíc bažil. Už ve Valinoru totiž Morgoth kdykoli Turgona viděl, dostával nejasnou předtuchu, že mu z něj jednoho dne vzejde zkáza, což se díky Eärendilovi skutečně stalo.

O mnoho let později dorazil do Gondolinu Tuor, syn Huorův, jako Ulmův posel se zbrojí, kterou Turgon kdysi zanechal ve Vinyamaru. Turgon vyslechl jeho zprávu, že utajení Gondolinu už brzy selže a jeho osud se naplní, a pokud chce přežít, měl by hledat bezpečí u moře. Turgon ale příliš věřil utajení svého království a bdělosti orlů, takže Ulmovu radu nevyslyšel. Tuora ale s radostí přijal ho v Gondolinu a brzy si jej oblíbil stejně jako předtím jeho otce a strýce. Ještě víc si jej však oblíbila Turgonova dcera Idril, která se do něj zamilovala a nakonec se za něj provdala. To těžce nesl Maeglin, který už dlouho Idril tajně miloval, ale princezna jeho náklonnost neopětovala. Od Tuora a Idril se Turgon brzy dočkal vnuka Eärendila, který se měl stát poslem naděje pro zdecimovaný lid Středozemě.

Netrvalo ale dlouho a osud Gondolinu se skutečně naplnil, protože Maeglin byl zajat Morgothovými služebníky a vyzradil polohu Gondolinu. Morgoth připravil velké vojsko, které vtrhlo do údolí Tumladen, vedeno balrogy a draky, což byl konec Gondolinu. Turgon zahynul ve zkáze města, když bránil svůj dům.zpět