Encyklopedie


Tumladen


Gondolin v plné slávě Gondolin, skryté město v plné slávě
Gondolin v ruinách Gondolin po vyplenění

Tumladen bylo velké okrouhlé údolí v horách Echoriath na severním okraji Beleriandu. Uprostřed údolí stál pahorek Amon Gwareth. Přístup byl možný pouze od jihozápadu soutěskou Orfalch Echor, nebo těžko schůdnými horskými průsmyky v okružních horách.

Po příchodu Noldor do Beleriandu přivedl Ulmo pomocí snu do tohoto údolí Turgona a ten se rozhodl vybudovat na tomto odlehlém místě útočiště pro Eldar, skryté před okolním světem.

Tak v údolí Tumladen na pahorku Amon Gwareth vyrostlo město Gondolin, Turgon s celým svým lidem se sem potají přestěhoval a nikdo zvenčí nevěděl s jistotou, kde sídlí.

Údolí bylo po stovky let skryto před cizinci a jen výjimečně se sem dostal někdo zvenčí, jako Maeglin nebo Tuor, a to jen s pomocí elfů, kteří už v Gondolinu sídlili a znali cestu. Teprve když byl Maeglin na jedné ze svých výprav zajat služebníky Morgotha, prozradil cestu do skrytého města a následkem pak byl pád Gondolinu. Z města zůstaly vypleněné ruiny a údolí pak bylo natrvalo opuštěno.zpět