Encyklopedie


Trirog

Thrihyrne


Trirog byla vysoká hora v Bílých horách s trojicí strmých a rozeklaných vrcholků. Byl to nejsevernější štít Bílých hor a představoval jižní okraj Rohanské brány. Vrcholky Trirogu byly přirovnávány k rohům nebo k hrotům kopí.

Pod Trirogem se nacházelo úzké údolí Helmova žlebu s Hláskou.
zpět