Encyklopedie


Thorin I.


Thorin byl trpaslík, potomek Durinův a král Durinova lidu. Byl synem krále Thráina I..

Narodil se v Osamělé hoře roku 2035, několik desetiletí poté, co jeho otec odvedl trpaslíky Durinova lidu z Khazad-dûm a usadil se v Osamělé hoře a stal se prvním Králem pod horou.

Roku 2136 se Thoriinovi narodil syn a budoucí nástupce, Glóin.

Thorin sám se stal druhým králem pod Horou po smrti svého otce, roku 2190. V té době se ale většina Durinova lidu shromažďovala na severu v Šedých horách, které byly bohaté na suroviny a málo prozkoumané. Po pouhých dvaceti letech vlády tak Thorin I. roku 2210 opustil Osamělou horu a připojit se ke svému lidu v Šedých horách.

V Šedých horách žil a vládl jako král Durinova lidu dalších 79 let až do své smrti roku 2289 ve věku 254 let. Nastoupil po něm jeho syn Glóin. Jeho potomci sídlili v Šedých horách, odkud je však vypudili draci; za vlády Thróra se načas vrátili do Osamělé hory, ale i odtud byli vyhnáni drakem Šmakem.

O sedm generací později nastoupil král Durinova lidu stejného jména, Thorin II. Pavéza, známý vůdce výpravy k Ereboru. A tak zatímco Thorin I. Osamělou horu opustil, Thorin II. se tam vrátil, aby se stal opět králem pod Horou.zpět