Encyklopedie


Temný pán


Temný pán byl titul, kterým byli označováni dva Ainur, kteří byli hlavními nepřáteli Svobodných národů.

Nejprve tak byl pojmenován Melkor, který od počátku Ardy bojoval proti Valar, ovšem označení Temný pán bylo používáno hlavně v Prvním věku během Beleriandských válek, kdy ze své pevnosti Angband vedl boj proti Eldar a Edain a svou rostoucí mocí je postupně porážel až ovládl téměř celý Beleriand. Pak byl však poražen ve Válce hněvu a vyvržen pryč ze světa.

Ve druhém věku se však objevil nový Temný pán, Sauron, který byl předtím nejmocnější z Melkorových služebníků. Za své sídlo a základnu své moci si zvolil zemi Mordor, kde nedaleko od ohnivé hory Orodruiny vybudoval svou věž Barad-dûr. Načas se vydával za spojence a přelstil elfy v Eregionu aby s ním spolupracovali při výrobě Prstenů moci. Když se mu však nepodařilo ovládnout je lstí, povstal Sauron s plnou mocí svých armád jako nový Temný pán. Tak vedl nejprve válku s elfy, později s Númenorejci. Načas byl zajat na Númenoru, ale tím jen způsobil jeho pád, zatímco sám unikl, vrátil se do Mordoru a opět povstal jako Temný pán. Za cenu těžkých ztrát svobodných národů byl poražen ve válce Posledního spojenectví na konci Druhého věku. Zdánlivě zahynul, ale protože nebyl zničen jeho Prsten, ve Třetím věku opět povstal jako Temný pán a znovu vybudoval v Mordoru sídlo své moci. Nakonec byl poražen a zničen, ale nikoli v otevřeném boji, nýbrž zničením Jednoho prstenu, čímž jeho moc jakožto Temného pána nadobro pominula.zpět