Encyklopedie


Tar-Aldarion

Anardil


Tar-Aldarion byl šestý král Númenoru. Narodil se roku 700 D.v., Jeho otec byl Tar-Meneldur. Na trůn nastoupil v roce 883, roku 1075 se trůnu vzdal pro svou dceru Ancalimë a v roce 1098 zemřel.

Když byl Aldarion mladý, Vëantur ho vzal na plavbu do Středozemě. Aldarion se doslova a do písmene zamiloval do moře. Brzy založil na Númenoru Cech podnikavých, podobných námořníků, a ten získal velký vliv. Založil ve Středozemi přístav Vinyalondë.

Ve svých 100 letech, roku 800, byl oficiálně jmenován královým dědicem.

Smutný je příběh o Aldarionovi a jeho ženě Erendis. Erendis milovala stromy, on moře. Sice se do sebe zamilovali a nakonec se vzali, ale postupně se kvůli moři odcizili. Aldarion stále vyplouval na několikaleté plavby do Středozemě a nechával Erendis osamělou. Poslední kapkou pro Erendis bylo, když odplul i poté, co se mu narodila dcera Ancalimë. Opustil ji v jejích čtyřech letech a byl pryč pět let, takže Ancalimë vlastního otce po návratu ani nepoznala. Erendis pak odmítla dál žít s Aldarionem.

Roku 883 král Tar-Meneldur oznámil nečekaně brzy abdikaci a Tar-Aldarion se stal králem. Důvodem byla hrozba rostoucího Stínu ve Středozemi, kdy Meneldur poznal, že je třeba, aby se vlády ujal jeho syn, který je díky svým cestám se záležitostmi Středozemě důkladně obeznámen. Tar-Aldarion pak věnoval hodně úsilí budování númenorských přístavů ve Středozemi a poskytování pomoci králi Gil-galadovi.

Protože věděl, že kvůli vzájemnému odcizení už s Erendis další dítě mít nebude, rozhodl se změnit nástupnický řád Númenoru tak, aby se Ancalimë mohla stát jeho dědičkou (do té doby mohly dědit královský titul pouze muži). A neobyčejně brzy, už v jejích 19 letech, ji jmenoval svou dědičkou.

Tar-Aldarion vládl 192 let, což byla jedna z vůbec nejdelších vlád númenorských králů (díky tomu, že nastoupil v poměrně mladém věku). Ve věku 375 let roku 1075 předal žezlo své dceři Ancalimë. Ta pak vládla jako první ze tří númenorejských vládnoucích královen, ale zanedbávala otcovu politiku a spojenectví s Gil-galadem. Tar-Aldarion žil na odpočinku ještě 23 let, než zemřel roku 1098 ve věku 398 let.

Tar-Aldarion
Hallacar
Almiel
Núneth
Vëantur
Beregar
Ailinel
Orchalor
Isilmë
2 dcery
Sorontozpět