Encyklopedie


Tři domy Edain

Three Houses of the Edain


Tři domy Edain byly tři lidské kmeny spřátelené z elfy. Přišli do Beleriandu před Dagor Bragollach a nejprve se usadili v Estoladu a Thargelionu ve Východním Beleriandu, postupně pak získali lénem různá území od elfských králů. Na výšku byli nejvyšší zlatovlasí lidé z Hadorova domu a byli také nejpočetnější. Méně početní a méně vysocí byli ti z domu Bëorova; byli černovlasí. Nejnižší a nejnepočetnější byli Haladin. Zvláštní a odlišnou skupinou byli Drúedain, kteří byli dodatečně také zařazováni mezi Edain, ačkoli se jim příliš nepodobali a neřadili se k žádnému ze Tří domů, ačkoli se přátelili s Haladin. Po Válce hněvu jim byl z milosti Valar udělen ostrov Númenor.

1. dům – Bëorův dům
Delší dobu sídlili muži z domu Bëorova v Estoladu, ale pak přesídlili do Dorthonionu, kde zůstávali až do Dagor Bragollach, když byla jejich země zničena. Jen jejich pán Barahir a několik jeho druhů přežívalo. Zbývající pak přesídlili do Dor-Lóminu a žili společně s lidem Hadora Lórindola.

2. dům – Haladin
Haladin byli stateční a hrdí bojovníci. Delší dobu žili v Thargelionu, pak je napadli skřeti a spoustu jich zahynulo. S pomocí Caranthira však zvítězili, ale přesto přesídlili do Brethilu, kde se ale museli pořád potýkat se skřety.Války hněvu se jich příliš nedožilo. Ti, co přežili, odešli na Númenor.

3. dům – Hadorův dům
První jejich vůdce se sice jmenoval Marach, ale největší slávy dosáhl Hador Lórindol a podle něj se pak celý jeho lid nazýval. Nejprve sídlili s Bëorovci v Estoladu, velkém tábořišti, potom přesídlili do Dor Lómin. Po Nirnaeth Arnoediadu si je podmanili Snědí muži z Beleriandu - předkové Východňanů. Přesto jich hodně osídlilo Númenor.zpět