Encyklopedie


Túrin II.


Túrin II. byl dvacátý třetí vládnoucí správce Gondoru. Narodil se roku 2815 jako syn předchozího správce Thorondira.

Do úřadu správce nastoupil ve svých 67 letech roku 2882 po smrti svého otce. Hned zpočátku jeho vlády začali na Gondor útočit Haradští, podnícení Sauronovými vyslanci. Obsadili Harondor a hodně se tehdy bojovalo podél toku Porosu. Roku 2885 podnikli velký útok na Ithilien, ale správce Túrin už předtím požádal o pomoc rohanského krále Folcwinea, který splnil Eorlovu přísahu a vyslal velké vojsko pod vedením svých synů Folcreda a Fastreda. S pomocí rohanských jezdců získal Túrin II. vítězství v bitvě u brodů Porosu, rohanští princové tam však zahynuli.

I po zažehnání momentální hrozby z jihu však byl dále během Túrinovy vlády Ithilien napadán skuruty z Mordoru, a tak roku 2901 a většina zbylého obyvatelstva z této poslední gondorské země na východ od Anduiny odešla. Zůstaly tu pouze posádky hraničářů, kteří se skrývali v divočině a jejich úkolem bylo přepadat nepřátelské oddíly a pokud možno zabraňovat nepřátelům ve volném pohybu po Ithilienu.

Byl to právě správce Túrin II., který postavil pro své hraničáře tajná útočiště, z nichž Henneth Annûn bylo nejvýznamnější a nejdéle udržované. Kromě toho správce také opevnil ostrov Cair Andros, aby zabránil vpádu touto cestou ze severního Ithilienu do Anórienu.

Správce Túrin II. zemřel roku 2914 ve svých 99 letech, načež do úřadu správce nastoupil jeho syn Turgon.zpět