Encyklopedie


Starý hvozd

Old Forest


Starý hvozd byl poměrně malé zalesněné území v Eriadoru na východ od Kraje. Na konci Třetího věku to byl jeden z mála zachovaných pozůstatků prastarých hvozdů, které kdysi pokrývaly většinu Eriadoru, ale vykáceli je Númenorejci ve [[Druhý věk]Druhém věku]]. Starý hvozd tak byl původně jen severním výběžkem tohoto nesmírného lesa (dalšími pozůstatky pak byl les Fangorn na východ od [[Hithaeglir[Mlžných hor]] a les na poloostrově Eryn Vorn.

Starý hvozd na východě sousedil s Mohylovými vrchy, na severu podél jeho kraje probíhala Východní cesta, na jihozápadě řeka Baranduina a na západě sousedil s Rádovskem. Hobiti z Rádovska pro ochranu své země vysadili podél okraje Starého hvozdu Vysoké křoví - mohutný a neprostupný živý plot, který je měl uchránit před nebezpečím přicházejícím z lesa.

Les sám měl mezi hobity obávanou pověst. Věřilo se, že stromy v něm jsou jistým způsobem bdělé a nepřátelsky naladěné vůči hobitům. Listí na nich šustilo i v bezvěří, v noci se z lesa ozýval šepot, v lese se záhadně přemisťovaly pěšiny. Podle všeho se jednalo o huorny. Když jednou začaly stromy růst příliš blízko Vysokého křoví, hobiti jich mnoho pokáceli a spálili na Vatrové pasece, kus cesty od západního okraje lesa. Od té doby se stromy stáhly od živého plotu, ale začaly být ještě nepřátelštějští.

V severozápadní části lesa se nacházel holý pahorek, kam se dalo dojít po jediné jakž takž stabilní cestě od Vatrové paseky. Starým hvozdem protékala řeka Opletnice, která pramenila na západním úbočí Mohylových vrchů a tekla k jihozápadu až ke svému ústí do Brandyvíny u místa zvaného Koneckřoví. Údolí Opletnice bylo známo jako obzvlášť obávané místo, které bylo středem všech podivností a hrůz lesa. Skutečnou příčinou byl Dědek Vrbák - starý huorn v podobě veliké vrby, který svou zlou vůlí působil na celý les.

Na východním okraji lesa pod Mohylovými vrchy stál dům Toma Bombadila, záhadné bytosti, která měla velkou moc nad územím Starého hvozdu a Mohylových vrchů.

Přestože byl Starý hvozd pro většinu hobitů (a to i ze vzdálenějších částí Kraje) děsivý, byly i výjimky, jako například sedlák Červík z Blat, který občas do hvozdu chodil a stýkal se i s Tomem Bombadilem.

Krátce před Válkou o Prsten procházeli Starým hvozdem hobiti Frodo, Sam, Pipin a Smíšek na cestě do Hůrky. Průchod Starým hvozdem si vybrali proto, aby unikli Černým jezdcům, kteří je pronásledovali. Proti své vůli skončili v údolí Opletnice a pak ve spárech Dědka Vrbáka. Naštěstí zrovna kolem procházel Tom Bombadil, ktarý je vysvobodil a pak je pozval do svého domu.
zpět