Encyklopedie


Smělmír Brandorád

Meriadoc Brandybuck

Smíšek, Holdwine

Merry, Meriadoc the Magnificent


Vidíte nás tu sedět na poli vítězství! Smíšek a Pipin sedí v ruinách Železného pasu

Smělmír
Estella
Bulvová
(syn)
Menegilda
Zlatíčková
Marmadok Brandorád

Smělmír Brandorád, obecně známý jako Smíšek, později řečený Smělmír Nádherný, byl hobit z Kraje, syn Pána Rádovska Saramíra Marnotratného, později se sám stal Pánem Rádovska. Jak bylo u Brandorádů obvyklé, měl rád vodu a vyznal se v užívání člunů.
Smíšek se narodil roku 2982. Byl dobrým přítelem Pipina Brala a Froda Pytlíka, se kterými byl příbuzný. Byl velmi vnímavý a inteligentní, právě díky tomu ještě před Bilbovým odchodem zjistil, že existuje kouzelný prsten, který dokáže udělat svého nositele neviditelným. Byl to právě on, kdo dal dohromady "spiknutí", zahrnující Pipina, Cvali Bulvu a Sama Křepelku, které mělo za cíl pomoct Frodovi. Proto byl dobře připraven na odchod z Kraje a zatímco Frodo, Sam a Pipin šli pěšky z Dna pytle a on na ně čekal ve Studánkách, připravil pro všechny poníky a zavazadla. Vymyslel také zkratku přes Starý hvozd, která jim umožnila na čas uniknout Černým jezdcům.
V Mohylových vrších, když Tom Bombadil osvobodil hobity z moci Mohylového ducha, získal Smíšek, stejně jako Sam a Pipin, mečík z pokladu dávných Arnorských šlechticů. V Hůrce nebyl v sále hostince při incidentu s Prstenem, protože se šel projít na vzduch. Venku také zahlédl nazgûla.
V Roklince se zajímal o mapy a uvažoval o další cestě. Když ale bylo skládáno Společenstvo Prstenu, Elrond do něj zprvu Smíška ani Pipina nechtěl přijmout a plánoval je poslat zpět do Kraje. Nakonec ale převážil opačný názor Gandalfův, což se ukázalo jako správné rozhodnutí: Smíšek měl podíl na probuzení entů a zejména na zabití Černokněžného krále.
U brány Morie se Smíšek ptal Gandalfa, co vlastně znamená nápis "pedo mellon a minno", který čaroděj ze sindarštiny přeložil jako "Ať promluví přítel a vstoupí". Po dlouhém marném úsilí o zjištění otvíracího hesla zjistil, že nápis vlastně špatně přeložil a heslo je "přítel". Uznal pak, že jediný Smíšek byl na správné stopě.
Na Amon Henu byl Smíšek spolu s Pipinem zajat Sarumanovými skřety, přestože statečně bojoval a byl bráněn Boromirem. Když se oběma hobitům podařilo uniknout skřetům, dostali se do lesa Fangornu. Tam je objevil Stromovous a vzal je do svého domu, kde jim dal napít entího nápoje, což se projevilo tak, že oba znatelně vyrostli. Podařilo se jim přesvědčit enty aby se vypravili proti Sarumanovi. Po zničení Železného pasu enty hlídali bránu a u ní se znovu setkali nejdříve s Gandalfem a později i s Aragornem, Gimlim a Legolasem. Také se poznali s králem Théodenem, se kterým se brzy spřátelili.
Cesty Smíška a Pipina se rozdělily, když se Pipin tajně podíval do palantíru a Gandalf ho odvezl do Minas Tirith. Smíšek pokračoval s Rohanským vojskem a přísahal věrnost králi Théodenovi; stal se tak jeho panošem. V Rohanu se stal známým jako pán Holdwine. Když mělo vojsko vyrazit do boje, zprostil ho ale Théoden služeb a zakázal mu jet do bitvy. Tehdy se ho ale ujala Éowyn přestrojená za jezdce Dernhelma.
V Bitvě na Pelennorských polích se Éowyn a Smíšek střetli s Černokněžným králem. Zatímco nazgul se chystal zasadit smrtící ránu Éowyn, připlížil se k němu Smíšek zezadu a bodl ho do kolene. Rána byla obzvlášť účinná, protože Smíškův meč byl vyroben v Arnoru a určen právě pro války s Černokněžným králem. Nazgul tímto zásahem ztratil soustředění a umožnil tak Éowyn, aby jej jednou ranou zabila. Tak se naplnilo dávné proroctví, že Černokněžný král nebude zabit žádným živým mužem – Éowyn byla žena a Smíšek hobit. Zasazení rány nazgûlovi ale nebylo bez následků; Smíšek byl postižen černým stínem a jen šťastnou náhodou jej objevil Pipin, jak se v mrákotách potácí ulicemi Minas Tirith. Smíšek se dostal do Domů uzdravování a díky Aragornově péči se rychle opět zotavil.
Za statečnost v boji byl králem Éomerem pasován na rytíře Marky a obdržel starodávný roh, který si Rohirové kdysi přivezli z Éothéodu a pocházel z pokladu draka Scathy. Využil jej při vymetení Kraje, kde vedl hobity do boje v Bitvě u Povodí. Osobně tam také zabil vůdce nepřátel.
Po návratu do Kraje byli Smíšek a Pipin díky entímu lektvaru obecně považováni za nejvyšší známé hobity, dokonce vyšší než legendární Bučivoj Bral. Po nějaké době po návratu do Kraje si vzal za ženu Estellu Bulvovou. Roku 11 Č. v. zemřel Smíškův otec Saramír Marnotratný a Smíšek tak zdědil titul Pána Rádovska. Při té příležitosti obdržel velké dary od krále Éomera a paní Éowyn. Udržel si své vztahy s Rohanem a stal se znalcem Rohanského jazyka a historie. Zjistil tak, že rohanské tradice mají mnoho společného s dávnou historií hobitů. Měl aspoň jednoho syna, kterému předal svůj úřad roku 63 Č. v.. Tehdy totiž přišla z Rohanu zpráva, že král Éomer si jej přeje ještě jednou vidět, a tak Smíšek vyrazil na jih spolu s přítelem Pipinem. V Rohanu se zdrželi, dokud Éomer na jaře příštího roku nezemřel, načež odjeli do Gondoru, kde ještě pár let pobývali ve společnosti krále Elessara. Když Smělmír zemřel, byl pochován v Rath Dínen mezi králi Gondoru.zpět